Zapraszamy na nową stronę naszego banku.

Informujemy, że prawidłowy adres strony internetowej Banku Spółdzielczego Ziem Górskich KARPATIA to:

www.KARPATIABS.pl

Prosimy o korzystanie z powyższego adresu.

kontakt: bank@karpatiabs.pl, tel. 33 867 66 46