12 listopada 2018 r.

ETNO Bank Spółdzielczy informuje, iż z uwagi na ustanowienie dnia 12 listopada 2018 r. dniem ustawowo wolnym od pracy,  placówki Banku w tym dniu będą nieczynne .

Rozliczenia płatnicze zaplanowane na dzień 12-go listopada b.r.  będą realizowane w dniu 13 listopada b.r.

Polecenia przelewu złożone w Banku dnia 9 listopada 2018r.  zgodnie z poniższą tabelą,  będą realizowane w dniu 9 listopada b.r.  

Polecenia w obrocie krajowym

Dyspozycja przekazana w:

Placówce Banku

Bankowości elektronicznej

Polecenie przelewu

 do godziny 17:00

do godziny 17:00

Polecenie przelewu na rachunki

Zakładu Ubezpieczeń Społecznych

do godziny 17:00

do godziny 17:00

Polecenie przelewu na rachunki organów podatkowych

do godziny 17:00

do godziny 17:00

Polecenie przelewu na rachunki bankowe prowadzone w Banku i bankach Zrzeszenia BPS S.A

do końca dnia operacyjnego placówki

do godziny 18:00

Polecenie przelewu SORBNET

do godziny 14:00

Zlecenia w obrocie dewizowym

Polecenie wypłaty wysłane

Dyspozycja przekazana w:

Placówce Banku

Przelew SEPA w trybie standardowym

do godziny 16:00

Pozostałe w trybie standardowym

do godziny 16:00

Pozostałe w trybie pilnym (USD,EUR, GBP)

do godziny 12:00

Polecenie wypłaty otrzymane w walutach w jakich prowadzone są rachunki w Banku

Zlecenie otrzymane przed godziną 17:00 zaksięgowane na rachunku klienta w tym samym Dniu Roboczym

 

Polecenia przelewu złożone w Banku po w/w godzinach granicznych będą realizowane w dniu 13 listopada 2018 roku.

 

W przypadku gdy na dzień 12 listopada 2018r. przypadał Państwu termin płatności (spłaty)  zobowiązań względem ETNO Banku Spółdzielczego, a Klient nie złożył stosownej dyspozycji lub nie pozostawił do dyspozycji Banku odpowiednich środków pieniężnych (z uwagi na potraktowanie dnia 12-go listopada b.r. jako dnia świątecznego) Bank  nie będzie sankcjonować powyższego i wyciągać negatywnych dla Klienta konsekwencji.

top