24 lata polskiego VAT – u – jak się zmieniał, jaki jest obecnie w stosunku do innych państwa Unii Europejskiej

Jak zmieniał się VAT?

24 lata temu wprowadzono podatek VAT. Na przestrzeni czasu nie zmieniał się on w naszym kraju często – mieliśmy tylko dwie podstawowe stawki – 22% do 2010 r. i tymczasowo 23% od 2011 r.

Polska  jest jednym z państw Unii Europejskiej o najwyższej stawce VAT. Wyższa jest tylko na Węgrzech, w Chorwacji, Danii i Szwecji oraz w Finlandii i Grecji. Co ważne, jak wynika z unijnych przepisów VAT musi wynosić minimum 15%. Taka stawka nie obowiązuje jednak w żadnym wspólnotowym kraju. Najniższy podatek ma Luksemburg i wynosi on 17%. Mniej niż 20% ma jeszcze Malta, Cypr, Litwa, Rumunia i Niemcy. Warto wspomnieć również o tym, że Rumunia jako jedyny spośród unijnych krajów radykalnie obniżyła stawkę VAT – w 2014 r. wynosiła ona 24%, w 2016 r. 20%, a w 1917 r. już 19%.

W przeciwieństwie do Rumunii, w ostatniej dekadzie większość krajów Unii podwyższyła VAT. Stawek nie zmieniły jedynie Austria, Szwecja i Dania. Jak na tym tle wypada Polska? VAT w naszym kraju zmieniał się najrzadziej w porównaniu do wszystkich członków wspólnoty.

Podatek VAT pobierany jest od obrotu towarów lub od świadczonych usług. W Polsce wprowadzono go w lipcu 1993 r. Za twórcę tego podatku uważa się ekonomistę z Francji Maurica Laure. Jego pomysł zyskiwał coraz większe grono zwolenników i VAT szybko zaczął obowiązywać. Pozwalał on na egzekwowanie płatności nie tylko od sprzedawców, ale też od osób prywatnych.

 

źródło: www.bankier.pl

top