8 zł na radio i telewizję

8 zł na radio i telewizję

Resort kultury opracował projekt nowej abonamentowej ustawy. Składka na radio i telewizję wynosić ma nie więcej niż 8 zł. Odprowadzana będzie od PIT – u i KRUS – u.

Składka abonamentowa w wysokości od 6 do 8 zł odprowadzana będzie co miesiąc. Konkretna wartość składki będzie dopiero określona. W ramach pomocy publicznej, za którą uznawany jest abonament radiowo – telewizyjny mediom można udzielić bowiem wsparcia finansowego nie przekraczającego 3 mld zł rocznie. W takiej sytuacji stawka musi być określona w taki sposób, by nie była wyższa od tej kwoty. Środki te trafiać mają do funduszu zarządzanego przez Krajową Radę Radiofonii i Telewizji. To właśnie ta instytucja dzielić ma pieniądze na radio i telewizję.

Kiedy wejdą w życie nowe przepisy? Być może już w styczniu 2019 r. Do tego czasu obowiązywać ma ustawa abonamentowa, nad którą obecnie pracują posłowie. Projekt ten zakłada włączenie telewizyjnych dostawców w rejestrację odbiorników oraz identyfikację ich użytkowników. Poza tym Poczta Polska będzie miała możliwość wysłania zapytania do telewizyjnych dostawców dotyczącego klientów, by zobowiązać ich do rejestracji odbiornika.

Co ważne, jeśli osoby, które zalegają z opłatami abonamentowymi zarejestrują swój odbiornik i zapłacą należność w terminie trzech miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy to wobec nich umorzone zostanie postępowanie egzekucyjne.

źródło: www.bankier.pl

top