Na rynku więcej gotówki

Ponad 50 miliardów złotych przybyło w obiegu w Polsce w ciągu czterech pierwszych miesięcy 2020 roku. Według danych naszego banku centralnego w analogicznym okresie ubiegłego roku było to ponad 7 miliardów złotych. Polacy zrywali długoterminowe depozyty, a wpływ na to miała panika wywołana pandemią koronawirusa. Do ludzi masowo docierały także pogłoski o tym, że rząd […]

Czytaj dalej

KREDYT SŁONECZNA ŻYWIECCZYZNA

OPROCENTOWANIE 5,00% DO 50.000,00 ZŁ DO 60 MIESIĘCY Cel kredytu: sfinansowanie zakupu, montażu i innych kosztów związanych z instalacją: Paneli fotowoltaicznych służących do produkcji energii elektrycznej w budynku mieszkalnym, Pomp ciepła powietrznych (powietrze-woda, powietrze-powietrze itp.) służących do ogrzewania budynku mieszkalnego, Pomp ciepła powietrznych (powietrze-woda itp.) służących do ogrzewania ciepłej wody w budynku mieszkalnym, Pomp ciepła […]

Czytaj dalej

Będzie tarcza samorządowa

W ramach tzw. tarczy antykryzysowej 4.0 przygotowano ułatwienia dla samorządów. Pakiet tarczy samorządowej według procedowanej w Sejmie ustawy przewiduje m.in.: Podwojenie udziału powiatów, w tym miast prezydenckich, w dochodach z gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa. Wprowadzenie w 2020 r. możliwości nierównowagi strony bieżącej budżetu JST dodatkowo o wartość faktycznego ubytku w dochodach podatkowych (z PIT, CIT, podatków […]

Czytaj dalej

Jak wzrosły ceny?

Według tzw. szybkiego szacunku GUS ceny dóbr i usług konsumpcyjnych w maju 2020 r. wzrosły o 2,9 proc. wobec poziomu z analogicznego miesiąca 2019 r. W maju br. (w ujęciu rocznym) największy wpływ na obniżenie dynamiki cen miały spadające kolejny miesiąc z rzędu ceny paliw (spadek o 23,4 proc.). Po raz kolejny w tym roku […]

Czytaj dalej

Ile wydano na tarczę?

Na koniec maja stan wydatków związanych z tarcza na antykryzysową podsumowało Ministerstwo Rozwoju. Z tarczy antykryzysowej przyznano już: 1 044 784 mikropożyczek dla przedsiębiorców na kwotę ponad 5 209 709 735 zł na ochronę miejsc pracy z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych przyznano 4 170 166 512 zł 943 888 świadczeń postojowych dla samozatrudnionych i zleceniobiorców […]

Czytaj dalej

Wróciła obsługa ZUS

Od 1 czerwca 2020 r. przywrócona została standardowa obsługa klientów w oddziałach ZUS w Chorzowie, Rybniku, Sosnowcu i Zabrzu oraz w podległych tym oddziałom inspektoratach i biurach terenowych. Ze względu jednak na utrzymujący się stan zagrożenia epidemicznego, placówki te będą czynne w poniedziałki ? tak jak w pozostałe dni tygodnia ? w godz. 8.00-15.00. We […]

Czytaj dalej

INFORMACJA

  Komisja Nadzoru Finansowego wydała jednomyślną decyzję na konsolidację w jednym procesie łączeniowym trzech banków spółdzielczych z Grupy BPS, tj. Tatrzańskiego Banku Spółdzielczego, Banku Spółdzielczego Muszyna -Krynica Zdrój oraz ETNO Banku Spółdzielczego. Wcześniej na konsolidację, pozytywną opinię wyraziła Spółdzielnia Systemu Ochrony Zrzeszenia BPS, do której należą łączące się banki. Banki charakteryzują się dobrą kondycją finansową, […]

Czytaj dalej

Jaki budżet państwa za 2019?

Dochody budżetu państwa w 2019 r. na poziomie 400,5 mld zł były wyższe o 12,8 mld zł w stosunku do kwoty zaplanowanej w ustawie budżetowej na rok 2019, tj. o 3,3 proc. Umożliwiły to wyższe wpływy podatkowe, w szczególności z CIT, na co wpływ miały działania uszczelniające oraz dobra sytuacja makroekonomiczna. Wydatki budżetu państwa w […]

Czytaj dalej

Świadczenia z ZUS na kwarantannie

Osoba, która przekracza granicę państwową, ma obowiązek odbycia obowiązkowej kwarantanny, która trwa 14 dni. W takiej sytuacji osobie, która jest objęta ubezpieczeniem chorobowym, np. pracownikowi (ubezpieczenie obowiązkowe), zleceniobiorcy (ubezpieczenie dobrowolne) czy osobie prowadzącej działalność pozarolniczą (ubezpieczenie dobrowolne) przysługują świadczenia z tytułu choroby ? wynagrodzenie za czas choroby wypłacane przez pracodawcę na podstawie art. 92 kodeksu […]

Czytaj dalej

Tarcza antykryzysowa: kiedy wypłaty świadczeń?

Osoby prowadzące działalność gospodarczą i zatrudnione na umowach cywilnoprawnych, w przypadku utraty przychodów spowodowanych pandemią koronawirusa, mogą liczyć na dofinansowanie. Świadczenie wypłacane jest w ramach tarczy antykryzysowej. Na początku kwietnia polski rząd wprowadził tarczę antykryzysową. To pakiet rozwiązań wspomagający pracowników i przedsiębiorców w przypadku spadku obrotów, będący następstwem COVID-19. Wśród form wsparcia widnieje świadczenie postojowe, […]

Czytaj dalej

1 2 3 48
top