Gdzie za bon turystyczny?

Bon turystyczny to nowa forma wsparcia dla polskich rodzin w sytuacji osłabienia gospodarki przez pandemię COVID-19. Wynosi jednorazowo 500 zł na każde dziecko do 18 r. życia oraz jedno dodatkowe świadczenie w formie uzupełnienia bonu, w wysokości 500 zł dla dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności. Za pomocą bonu można dokonać płatności za usługi hotelarskie lub […]

Czytaj dalej

Można już składać wnioski o pomoc dla rolników (COVID-19)

Od 9 do 30 września 2020 roku, będzie można składać wnioski o przyznanie pomocy dla rolników szczególnie dotkniętych kryzysem COVID-19. Pomoc będzie udzielana w ramach działania ?Wyjątkowe tymczasowe wsparcie dla rolników, mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw szczególnie dotkniętych kryzysem związanym z COVID-19? objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Wnioski o przyznanie pomocy, […]

Czytaj dalej

Zasiłek dla bezrobotnych w górę

Od 1 września wzrasta zasiłek dla bezrobotnych. Zasiłek wzrośnie w pierwszych 90 dniach do 1200 zł oraz do 942,30 zł w pozostałym okresie posiadania prawa do zasiłku. Przypomnijmy, że dziś to odpowiednio 881,30 zł i 692,00 zł. Podwyższenie kwoty zasiłku dla bezrobotnych wiąże się z podwyższeniem wszystkich świadczeń, których wysokość uzależniona jest od wysokości zasiłku […]

Czytaj dalej

Pierwszy o takiej skali projekt w sektorze bankowości spółdzielczej – Bank Spółdzielczy Ziem Górskich KARPATIA

Już niebawem nastąpi partnerskie połączenie  trzech banków spółdzielczych o podobnej wielkości mierzonej kapitałami własnymi oraz sumą bilansową, a także o podobnej strukturze organizacyjnej. Komisja Nadzoru Finansowego w dniu 16 czerwca 2020r. jednogłośnie zezwoliła na połączenie Tatrzańskiego Banku Spółdzielczego z ETNO Bankiem Spółdzielczym oraz Bankiem Spółdzielczym Muszyna-Krynica Zdrój. Rozmowę z prezesami zarządów tych banków opublikowaną w […]

Czytaj dalej

KARPATIA Bank Spółdzielczy Ziem Górskich

Banki Spółdzielcze pełnia niezwykle istotną rolę w środowiskach lokalnych. Gwarancją ich rozwoju jest nie tylko gospodarność, ale i odpowiednia do sytuacji strategia gospodarcza. Niektóre z banków szukają więc partnerów, aby poprzez połączenie sił wykorzystać efekt synergii, aby wzmocnić swoje kapitały i poszerzyć teren działania.  O genezie powstania „KARPATII” Banku Spółdzielczego Ziem Górskich możesz przeczytać w […]

Czytaj dalej

Ile funduszy UE wykorzystała Polska?

„Do końca czerwca wykorzystaliśmy już 86 procent przysługujących nam środków z polityki spójności na lata 2014-2020, czyli 287,7 miliarda złotych. Wartość wszystkich inwestycji z dofinansowaniem unijnym to 472 miliardy złotych” ? poinformowała minister funduszy i polityki regionalnej Małgorzata Jarosińska-Jedynak. Dobrze prezentują się wyniki programów regionalnych. Według stanu na 30 czerwca najwyższą kontraktację – 90 procent […]

Czytaj dalej

Przyjęto założenia budżetu państwa 2021

W 2019 r. polska gospodarka należała do grupy krajów rozwijających się najszybciej w UE, a realne tempo wzrostu PKB w Polsce wyniosło 4,1%. Perspektywy polskiej gospodarki są obecnie determinowane przede wszystkim światowym kryzysem gospodarczym wywołanym pandemią COVID-19. Zakłada się, że w 2020 r. PKB spadnie o 4,6%, by w 2021 r. wzrosnąć o 4,0%. Rada […]

Czytaj dalej

Ile terminali bezgotówkowych?

W Polsce działa już milion terminali płatniczych. Wszystkie obsługują płatności zbliżeniowe. Coraz powszechniej dostępne są w średnich, małych i mikroprzedsiębiorstwach oraz instytucjach sektora publicznego. Ministerstwo Finansów podaje, że jedna trzecia z miliona terminali pochodzi z Programu Polska Bezgotówkowa. Za ich pośrednictwem zrealizowano ponad 300 mln transakcji za łączną kwotę blisko 16 mld zł. Resort podał, […]

Czytaj dalej

Profil zaufany z Etnobankiem

Od początku sierpnia Etnobank umożliwia swoim klientom zakładanie i wykorzystywanie profili zaufanych. System pozwala na wygodne korzystanie z internetowego Serwisu Rzeczypospolitej Polskiej Gov.pl. Można załatwiać niektóre sprawy urzędowe, bez wychodzenia z domu. Ministerstwo Cyfryzacji kilka tygodni temu poinformowało o rozszerzeniu możliwości zakładania i weryfikowania profili zaufanych z wykorzystaniem dostawcy tożsamości, jakim są banki spółdzielcze. Posiadacze […]

Czytaj dalej

Rządowy poradnik podatnika

Działa już platforma edukacyjna poradnikpodatnika.gov.pl, gdzie podatnicy znajdą przydatne informacje, porady i propozycje rozwiązań dotyczące podatków, finansów i zarządzania kryzysowego. Portal został stworzony przez Ministerstwo Finansów jako wsparcie w walce z obecnymi wyzwaniami gospodarczymi. Użytkownik portalu otrzymuje informacje, oparte na badaniach porady i rozwiązania w postaci eksperckich artykułów, webinarów i podcastów. Użytkownicy znajdą materiały nt. […]

Czytaj dalej

1 2 3 50
top