LEASING W NASZYM BANKU

Oferta Banku obejmuje finansowanie w formie leasingu środków trwałych, zarówno ruchomości jaki i nieruchomości. Z myślą o Klientach, będących przedsiębiorcami, działających w różnych branżach i korzystających z usług Banku, opracowano wiele specjalistycznych rozwiązań, umożliwiających finansowanie potrzeb inwestycyjnych. Dzięki temu Bank zapewnia możliwość sfinansowania wszelkich potrzeb w zakresie finansowania inwestycji dla swoich klientów, niezależnie od tego […]

Czytaj dalej

KOMUNIKAT

Dnia 14.09.2019 wchodzi w życie Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/2366 z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie usług płatniczych w ramach rynku wewnętrznego, (PSD2), której celem jest m.in. zwiększenie bezpieczeństwa bankowości elektronicznej w całej Unii. W związku z jej wdrożeniem ETNO Bank Spółdzielczy wprowadza nowe, dodatkowe rozwiązania w bankowości elektronicznej. Najważniejsze zmiany […]

Czytaj dalej

Co z PPK w przypadku rozwodu?

Rozwiązanie dotyczące podziału środków z PPK w przypadku rozwodu jest tożsame do tego, jakie zostało zaproponowane w kwestii standardowych wcześniejszych wypłat pieniężnych. Uczestnik może w każdej chwili zrezygnować z udziału w PPK i wypłacić zgromadzone przez siebie środki oraz 70 proc. składek finansowanych przez podmiot zatrudniający wraz z wypracowanym zyskiem pomniejszonym o podatek dochodowy, a […]

Czytaj dalej

Nie dla faktur na podstawie paragonu

Od 1 września przedsiębiorcy nie będą mogli już wystawiać faktury na podstawie paragonu. Wcześniej mieli na to 3 miesiące od ostatniego dnia miesiąca, w którym dokonali zakupu. Zmiany wynikają z nadwyrężeń podatkowych, których dopuszczali się właściciele firm, często zbierając paragony innych osób i wliczając je do swoich kosztów. Różnica VAT-u, którego faktycznie nigdy nie zapłacili, […]

Czytaj dalej

Sieć Łączności Rządowej – dane będą bezpieczne

Do tej pory nie było ustawy, która regulowałaby sieć łączności pomiędzy najważniejszymi organami państwa. Wraz z rozwojem technologii zaistniało ryzyko podsłuchania ważnych rozmów, jednak sukcesywnie taki stan rzeczy ma ulec zmianie. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji przygotowuje projekt Sieci Łączności Rządowej, w celu zwiększenia bezpieczeństwa przekazywania informacji jak i ułatwienia działalności instytucji.  Z nowej formy […]

Czytaj dalej

Rzecznik Praw Podatnika – nowy urząd

Rozliczenie pit

Razem z nową Ordynacją podatkową ma zostać powołane nowe stanowisko, jakim będzie Rzecznik Praw Podatnika. Jego funkcja ma polegać na reagowaniu, gdy prawa podatnika są naruszane oraz, gdy wystąpi taka konieczność, wspieraniu zobowiązanego w powstałym sporze. Rzecznik będzie również analizował stosowanie prawa podatkowego i sygnalizował zmiany co do praktyki stosowania lub co do stanowienia prawa […]

Czytaj dalej

Polska może skorzystać na konflikcie USA-Chiny

Na przestrzeni maja tego roku wybuchła prawdziwa wojna – Stany Zjednoczone kontra Chiny. Oba mocarne kraje w walce o swoją ?pozycję na świecie? wprowadziły karygodne cła na importowane towary. USA na produkty ?Made in China? wprowadziło aż 25-procentowe podatki, natomiast Chiny, które importują o wiele mniej produktów niż eksportują do USA, nie mogły pozwolić sobie […]

Czytaj dalej

Nowa Ordynacja podatkowa – nadchodzą zmiany

Ordynacja podatkowa to ustawa z 1997 r., regulująca m.in. polskie prawo podatkowe, organy podatkowe oraz zawierająca normy prawa karnego skarbowego – w 2019 r. ma przejść nowelizację.  Nowa Ordynacja podatkowa przewiduje większą ochronę praw podatnika w jego kontaktach z administracją podatkową oraz zwiększenie efektywności i skuteczności poboru podatków. Gwarantem ochrony praw podatników będzie Rzecznik Praw […]

Czytaj dalej

Likwidacja OFE – co z emeryturami

Po 20 latach dla 15,8 miliona Polaków nadszedł kres OFE, które jako alternatywa ZUS miały zapewnić emerytom wysokości świadczeń zależne od ich wkładu. Otwarte Fundusze Emerytalne kusiły bowiem niezależnością i inwestowaniem na giełdzie warszawskiej. Teraz, kiedy oszczędności muszą zostać przeniesione, przyszli emeryci mają 2 opcje: Indywidualne Konta Emerytalne, albo klasyczny ZUS. W przypadku pierwszego rozwiązania […]

Czytaj dalej

Kara finansowa dla Polkomtela od UOKiK

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów ukarał Polkomtel, czyli sieć komórkową Plus, 40 mln zł. Operatorowi zarzuca się, że bezprawnie pobierał opłaty wykraczające poza kwotę abonamentu, za usługi, które tylko na początku umowy były bezpłatne. Klienci musieli sami później pamiętać o tym, by je dezaktywować – w przeciwnym wypadku byli obarczeni co miesiąc kwotą dochodzącą do […]

Czytaj dalej

1 2 3 4 5 45
top