Bank Spółdzielczy Ziem Górskich KARPATIA

Szanowni Państwo,

W maju 2020 roku rozpoczęliśmy proces ewolucji oparty o strategię zakreśloną przez członków Banku oraz potrzeby Klientów. Wprowadziliśmy pierwsze zmiany w funkcjonowaniu ETNO Banku Spółdzielczego

Zmiana nazwy Banku oraz zarejestrowana przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego konsolidacja z Bankiem Spółdzielczym Ziem Górskich KARPATIA (nr KRS 0000172913) oraz Bankiem Spółdzielczym Muszyna Krynica – Zdrój, które nastąpiły w dniu 1 października 2020 roku, stanowią kolejny etap tego procesu. 

W Banku Spółdzielczym Ziem Górskich KARPATIA dotychczasowe numery rachunków, umów kredytowych i kart debetowych pozostają bez zmian. Proces konsolidacji i aktualizacji nazwy w placówkach i na stronach internetowych nie wpłynie na dostęp naszych Klientów do usług i środków zgromadzonych na rachunkach. Nie musicie Państwo wykonywać żadnych dodatkowych czynności w celu płynnego korzystania  z usług naszego Banku. Będziecie Państwo nadal obsługiwani w dotychczasowych placówkach, przez dotychczasowego, dobrze znanego Doradcę z zachowaniem pełnego komfortu i bezpieczeństwa współpracy. Nadal pozostajemy stroną zawartych z Państwem umów.

Jedną z wielu pozytywnych zmian jakich doświadczycie Państwo w Banku będzie nowa, odświeżona szata graficzna strony logowania do bankowości internetowej, która będzie dostępna także poprzez stronę Banku Spółdzielczego Ziem Górskich KARPATIA. Przewidujemy jej uruchomienie już  niebawem, o terminie jej wprowadzenia zostaniecie Państwo poinformowani w osobnym komunikacie.

Bankowość internetowa zyska rozwiązania zwiększające bezpieczeństwo Państwa transakcji. W związku z tym, w najbliższym czasie, zmianie ulegnie sposób logowania i autoryzacji zleceń. Ponieważ nieustannie się rozwijamy, z czasem pojawią się też nowe, wygodne funkcjonalności. O zmianach będziecie Państwo informowani na bieżąco.

Zmiany prawne i wizerunkowe nie mają wpływu na bezpieczeństwo Państwa środków finansowych, ulokowanych na kontach Banku. Niezmiennie są one chronione przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny (BFG), oraz dodatkowo przez System Ochrony Zrzeszenia BPS gwarantujący płynność i wypłacalność Banku.

Pozostajemy lokalnym – polskim Bankiem z tradycjami – z terenem działania rozszerzonym na Podhale, Beskid Sądecki i Niski, gdzie również będziecie Państwo mogli znaleźć nasze placówki.

 

Zapraszamy do korzystania z naszych usług!

 

Zarząd Banku Spółdzielczego Ziem Górskich

KARPATIA 

top