W ramach systemu bankowości elektronicznej Bank może udostępnić Posiadaczowi rachunku:
 1. Internet Banking
 2. Usługę SMS Banking
 3. Telefoniczną usługę na hasło.

Internet Banking

Za pomocą systemu Internet Banking Bank udostępnia obecnie możliwość:

 • uzyskiwania następujących informacji o rachunku:
 1. aktualne informacje o saldzie i obrotach na rachunku,
 2. informacje o wysokości wolnych środków,
 3. lista operacji wykonanych przez użytkownika,
 4. historia sald rachunku za wybrany okres,
 5. informacje o lokatach,
 • wykonywania operacji:
 1. polecenie przelewu,
 2. tworzenie listy przelewów zdefiniowanych,
 3. składanie zleceń okresowych,
 4. zakładanie lub likwidowanie lokaty,
 5. wydruk potwierdzenia operacji,
 6. wydruk wyciągów,
 7. przeglądanie i obsługa kart On-line,
 • dostęp do dodatkowych usług:
 1. zmiana hasła,
 2. zamówienia list kodów jednorazowych,

Klient może zablokować (zastrzec) dostęp do Usługi Internet Bankingu w dowolny z poniższych sposobów:

 • po zalogowaniu się do Usługi Internet Banking wybierając Ustawienia -> Kanały dostępu

 • poprzez wysłanie wiadomości SMS z dowolnego telefonu komórkowego na numer:

  519-133-265 o treści: BI#identyfikator#PESEL (przykład: BI#12341234#77072325379)

 • bezpośrednio w dowolnej placówce banku lub telefonicznie.

SMS BANKING

Usługa SMS Banking zapewnia dwukierunkową komunikację za pomocą wiadomości SMS pomiędzy Posiadaczem rachunku a Bankiem oraz wsparcie procesów zapewniających dostęp Posiadacza rachunku do kanału SMS.

Za pośrednictwem Systemu SMS Banking Posiadacz rachunku może:

 1. otrzymywać automatyczne powiadomienia o zmianie salda rachunku;
 2. uzyskiwać aktualne informacje o rachunkach bankowych;
 3. otrzymywać komunikaty informujące o stanie na rachunkach Posiadacza rachunku ( np. 5 ostatnich operacji na rachunku).

Wykonanie usługi za pośrednictwem Systemu SMS Banking wymaga sformatowana odpowiedniej treści wiadomość SMS( komendy SMS) wysyłanej przez Posiadacza rachunku na wskazany przez Bank  numer telefonu: 519 133 265

     Podstawowe zasady bezpiecznego korzystania z Usługi Internet Banking:

 • sprawdź czy strona do logowania posiada odpowiedni adres oraz czy połączenie z bankiem jest szyfrowane;

 • zanim zaczniesz wprowadzać jakiekolwiek dane upewnij się, że połączenie jest szyfrowane, czyli adres zaczyna się od https://, a nie od http://. Dodatkowo na dolnym pasku przeglądarki powinna znajdować się żółta kłódka oznaczająca pracę z połączeniem szyfrowanym. Jeżeli klikniesz na nią dwukrotnie, to wyświetli się okno z informacjami o stronie i zabezpieczeniach. W przypadku nie spełnienia któregokolwiek z tych warunków nie powinnaś/powinieneś logować się (podawać numeru użytkownika i hasła).
 • sprawdź poprawność certyfikatu strony www;

 • nie zezwalaj przeglądarce na zapisywanie danych haseł i nazw użytkownika w formularzach;

 • nie podawaj poufnych informacji na stronach np. przypominających swoim wyglądem strony Banku;

 • zawsze kończąc pracę korzystaj z polecenia Wyloguj;

 • nie otwieraj podejrzanych i niespodziewanych załączników z poczty mail od nieznanych nadawców;

 • nie używaj do logowania adresu lub linku podesłanego w wiadomości e-mail;

 • nie korzystaj z „obcych” komputerów oraz z „obcych” sieci udostępniających internet np. sieci WiFi;

 • posiadaj zainstalowane na komputerze oprogramowanie antywirusowe uznanej firmy;

 • dbaj o aktualizację programu antywirusowego, oprogramowania przeglądarki oraz systemu operacyjnego.

PAMIĘTAJ !!!  

Bank nigdy nie poprosi Cię za pośrednictwem e-maila o udostępnienie własnego „IDENTYFIKATORA”, „HASŁA” LUB „KODU DOSTĘPU”

 

Związek Banków Polskich opublikował ważne wskazówki, dotyczące bezpiecznego korzystania z bankowości mobilnej na smartfonach, które działają na systemie Android – https://zbp.pl/dla-konsumentow/bezpieczny-bank/aktualnosci

Na stronie Związków Banków Polskich pojawił się komunikat dotyczący bezpieczeństwa użytkowników komputerów z systemem windows. Chodzi o NOWE SZKODLIWE OPROGRAMOWANIE – PACCA – DOKONUJĄCE ZMIAN W CERTYFIKATACH SSL.

Więcej informacji znajdą Państwo pod linkiem ZBP – https://zbp.pl/dla-konsumentow/bezpieczny-bank/aktualnosci

top