Bezrobocie rośnie wolniej

Stopa bezrobocia rejestrowanego w lipcu utrzymała się na poziomie sprzed miesiąca – 6,1%. Według danych GUS liczba osób bezrobotnych w lipcu wzrosła o 3 tys. osób, czyli znacznie mniej niż jeszcze w czerwcu (ok. 15 tys.) i maju (ok. 46 tys.). Stosunkowo dobre dane dotyczące bezrobocia rejestrowanego korelują z zaskakująco pozytywnymi informacjami dotyczącymi zatrudnienia w firmach (podmioty pow. 9 zatrudnionych). Czerwcowe dane pokazały wzrost tego wskaźnika miesiąc do miesiąca, po raz pierwszy od wybuchu pandemii, o 12 tys. osób. Co więcej, dane za lipiec pokazały wzmocnienie tego trendu ? liczba zatrudnionych wzrosła o ponad 66 tys. miesiąc do miesiąca (choć szacunkowa liczba zatrudnionych ? 6252 tys. ? była niższa o 2,3% niż w czerwcu 2019 r.). Lipiec to również kolejny miesiąc, w którym wyraźnie zwiększyła się liczba zgłoszonych ofert pracy (o 12,7 tys. w stosunku do czerwca – do 105,9 tys.).

Źródło: Ministerstwo Rozwoju

top