Boom inwestycyjny w polskiej energetyce

Wiceminister Skarbu Państwa Zdzisław Gawlik podał do publicznej wiadomości informacje na temat coraz prężniej rozwijającej się infrastruktury energetycznej w naszym kraju. Jest to efekt realizacji spójnego systemu projektów inwestycyjnych, w którym w ciągu najbliższych 6 lat przeznaczy się 30 mld złotych na inwestycje energetyczne.

Obecnie prowadzone są prace w różnych częściach kraju, od Świnoujścia po Jaworzno, czy od Opola po Włocławek, co tylko potwierdza jak ważnym kołem napędowym polskiej gospodarki jest energetyka.

Poza już prowadzonymi pracami w elektrowniach w Kozienicach, Opolu, Jaworznie i Turowie, których łączna moc będzie mieć blisko 5 tys. MW, powstaną również nowe bloki energetyczne w innych polskich miastach.

Za nowymi inwestycjami idą również nowe miejsca pracy. Bezpośrednio przy budowie nowych bloków energetycznych będzie pracowało prawie 8 tys. osób, w tym pojawią się dodatkowe etaty dla podwykonawców i dostawców. Natomiast bloki energetyczne, które będą opalane węglem kamiennym, zapewnią wzrost zatrudnienia w górnictwie.

Źródło:wnp.pl

top