Komunikat

Szanowni Państwo, Zgodnie z wcześniejszymi komunikatami dotyczącymi połączenia ETNO Banku Spółdzielczego oraz Banku Spółdzielczego Muszyna-Krynica Zdrój z Bankiem Spółdzielczym Ziem Górskich Karpatia  – uprzejmie informujemy, iż  w miesiącu listopadzie 2020 r. planowana jest zmiana systemów bankowości elektronicznej, na system „ebankNet” (dla osób  fizycznych i MŚPrzedsiębiorstw) oraz „eCorpoNet” (dla klientów korporacyjnych), a tym samym  zmiana haseł […]

Czytaj dalej

Jaka inflacja w sierpniu?

Wg wstępnego szacunku GUS ceny dóbr i usług konsumpcyjnych w sierpniu br. były o 2,9% wyższe wobec poziomu z analogicznego miesiąca 2019 r. i jednocześnie o 0,1% niższe niż w lipcu br. Tempo inflacji jest nieco wolniejsze od oczekiwań na poziomie 3%. Szczegółowe dane nt. inflacji GUS poda 15 września. W sierpniu – kolejny miesiąc […]

Czytaj dalej

Bank Spółdzielczy Ziem Górskich KARPATIA

Szanowni Państwo, W maju 2020 roku rozpoczęliśmy proces ewolucji oparty o strategię zakreśloną przez członków Banku oraz potrzeby Klientów. Wprowadziliśmy pierwsze zmiany w funkcjonowaniu ETNO Banku Spółdzielczego.  Zmiana nazwy Banku oraz zarejestrowana przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego konsolidacja z Bankiem Spółdzielczym Ziem Górskich KARPATIA (nr KRS 0000172913) oraz […]

Czytaj dalej

Bezrobocie rośnie wolniej

Stopa bezrobocia rejestrowanego w lipcu utrzymała się na poziomie sprzed miesiąca – 6,1%. Według danych GUS liczba osób bezrobotnych w lipcu wzrosła o 3 tys. osób, czyli znacznie mniej niż jeszcze w czerwcu (ok. 15 tys.) i maju (ok. 46 tys.). Stosunkowo dobre dane dotyczące bezrobocia rejestrowanego korelują z zaskakująco pozytywnymi informacjami dotyczącymi zatrudnienia w […]

Czytaj dalej

Polska w czołówce UE w zużyciu prądu

Polska znalazła się wśród sześciu państw Unii Europejskiej, które zużyły najwięcej energii elektrycznej w maju tego roku. Najwięcej prądu zużyli Niemcy 33,94 tys. GWh, o ponad 5,5 tys. mniej niż w maju 2019 r. Na drugim miejscu znalazła się Francja – blisko 28,63 tys. GWh. Na trzecim miejscu pod względem wielkości wykorzystania prądu są Włosi […]

Czytaj dalej

Gdzie za bon turystyczny?

Bon turystyczny to nowa forma wsparcia dla polskich rodzin w sytuacji osłabienia gospodarki przez pandemię COVID-19. Wynosi jednorazowo 500 zł na każde dziecko do 18 r. życia oraz jedno dodatkowe świadczenie w formie uzupełnienia bonu, w wysokości 500 zł dla dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności. Za pomocą bonu można dokonać płatności za usługi hotelarskie lub […]

Czytaj dalej

Można już składać wnioski o pomoc dla rolników (COVID-19)

Od 9 do 30 września 2020 roku, będzie można składać wnioski o przyznanie pomocy dla rolników szczególnie dotkniętych kryzysem COVID-19. Pomoc będzie udzielana w ramach działania ?Wyjątkowe tymczasowe wsparcie dla rolników, mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw szczególnie dotkniętych kryzysem związanym z COVID-19? objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Wnioski o przyznanie pomocy, […]

Czytaj dalej

Zasiłek dla bezrobotnych w górę

Od 1 września wzrasta zasiłek dla bezrobotnych. Zasiłek wzrośnie w pierwszych 90 dniach do 1200 zł oraz do 942,30 zł w pozostałym okresie posiadania prawa do zasiłku. Przypomnijmy, że dziś to odpowiednio 881,30 zł i 692,00 zł. Podwyższenie kwoty zasiłku dla bezrobotnych wiąże się z podwyższeniem wszystkich świadczeń, których wysokość uzależniona jest od wysokości zasiłku […]

Czytaj dalej

Ile funduszy UE wykorzystała Polska?

„Do końca czerwca wykorzystaliśmy już 86 procent przysługujących nam środków z polityki spójności na lata 2014-2020, czyli 287,7 miliarda złotych. Wartość wszystkich inwestycji z dofinansowaniem unijnym to 472 miliardy złotych” ? poinformowała minister funduszy i polityki regionalnej Małgorzata Jarosińska-Jedynak. Dobrze prezentują się wyniki programów regionalnych. Według stanu na 30 czerwca najwyższą kontraktację – 90 procent […]

Czytaj dalej

Przyjęto założenia budżetu państwa 2021

W 2019 r. polska gospodarka należała do grupy krajów rozwijających się najszybciej w UE, a realne tempo wzrostu PKB w Polsce wyniosło 4,1%. Perspektywy polskiej gospodarki są obecnie determinowane przede wszystkim światowym kryzysem gospodarczym wywołanym pandemią COVID-19. Zakłada się, że w 2020 r. PKB spadnie o 4,6%, by w 2021 r. wzrosnąć o 4,0%. Rada […]

Czytaj dalej

1 2 3 46
top