Zmniejszona ilość kontroli VAT-u

Jak poinformowało Ministerstwo Finansów, liczba kontroli podatku VAT spadła w latach 2017-2018 z ok. 16,9 tys. do 12,8 tys., a kontroli celno-skarbowych z 3,2 tys. do ok. 2 tys. W 2018 r. 39 podmiotom zostały zablokowane rachunki na łączną kwotę 10 mln 230 tys. 947 zł. Z roku na rok liczba kontroli maleje, gdyż jak […]

Czytaj dalej

Sieci handlowe z podatkiem – czy ustawa dojdzie do skutku?

Ustawa o wprowadzeniu podatku handlowego dla sklepów sieciowych została podjęta w 2016 r. W niedługim jednak czasie zakwestionowała ją Komisja Europejska i projekt był kilka razy nowelizowany. Jeszcze nie tak dawno podatek miał zacząć obowiązywać od 1 września 2019 r. – termin przesunięto po raz kolejny na 1 stycznia 2020 r. Jak na razie firmy […]

Czytaj dalej

Przenoszenie zysku za granicę – zmiany w CIT

Już niedlugo firmy przenoszące swoje zyski za granicę, będą miały pod górkę. Od 1 stycznia 2020 r. wejdzie w życie projekt, który obecnie jest przygotowywany przez Ministerstwo Finansów.   „Celem wprowadzenia nowych przepisów jest zwiększenie odporności polskiego rynku, a tym samym rynku wewnętrznego Unii Europejskiej, na rozbieżności w kwalifikacji struktur hybrydowych” – napisano.   Zmiany […]

Czytaj dalej

Pieniądze z PPK można będzie dostać w spadku

Pracownicze Plany Kapitałowe zrewolucjonizowały system oszczędności emerytalnych Polaków. Od lipca tego roku mogą w nim uczestniczyć osoby zatrudnione, wpłacając co miesiąc 2% swojej wypłaty. Pracownicy nie są jednak w tym sami – pracodawcy dokładają się 1,5%, a państwo w ciągu roku 240 zł. Oszczędności będzie można odebrać po 60. roku życia, w przypadku kobiet jak […]

Czytaj dalej

LEASING W NASZYM BANKU

Oferta Banku obejmuje finansowanie w formie leasingu środków trwałych, zarówno ruchomości jaki i nieruchomości. Z myślą o Klientach, będących przedsiębiorcami, działających w różnych branżach i korzystających z usług Banku, opracowano wiele specjalistycznych rozwiązań, umożliwiających finansowanie potrzeb inwestycyjnych. Dzięki temu Bank zapewnia możliwość sfinansowania wszelkich potrzeb w zakresie finansowania inwestycji dla swoich klientów, niezależnie od tego […]

Czytaj dalej

KOMUNIKAT

Dnia 14.09.2019 wchodzi w życie Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/2366 z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie usług płatniczych w ramach rynku wewnętrznego, (PSD2), której celem jest m.in. zwiększenie bezpieczeństwa bankowości elektronicznej w całej Unii. W związku z jej wdrożeniem ETNO Bank Spółdzielczy wprowadza nowe, dodatkowe rozwiązania w bankowości elektronicznej. Najważniejsze zmiany […]

Czytaj dalej

Co z PPK w przypadku rozwodu?

Rozwiązanie dotyczące podziału środków z PPK w przypadku rozwodu jest tożsame do tego, jakie zostało zaproponowane w kwestii standardowych wcześniejszych wypłat pieniężnych. Uczestnik może w każdej chwili zrezygnować z udziału w PPK i wypłacić zgromadzone przez siebie środki oraz 70 proc. składek finansowanych przez podmiot zatrudniający wraz z wypracowanym zyskiem pomniejszonym o podatek dochodowy, a […]

Czytaj dalej

Nie dla faktur na podstawie paragonu

Od 1 września przedsiębiorcy nie będą mogli już wystawiać faktury na podstawie paragonu. Wcześniej mieli na to 3 miesiące od ostatniego dnia miesiąca, w którym dokonali zakupu. Zmiany wynikają z nadwyrężeń podatkowych, których dopuszczali się właściciele firm, często zbierając paragony innych osób i wliczając je do swoich kosztów. Różnica VAT-u, którego faktycznie nigdy nie zapłacili, […]

Czytaj dalej

Sieć Łączności Rządowej – dane będą bezpieczne

Do tej pory nie było ustawy, która regulowałaby sieć łączności pomiędzy najważniejszymi organami państwa. Wraz z rozwojem technologii zaistniało ryzyko podsłuchania ważnych rozmów, jednak sukcesywnie taki stan rzeczy ma ulec zmianie. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji przygotowuje projekt Sieci Łączności Rządowej, w celu zwiększenia bezpieczeństwa przekazywania informacji jak i ułatwienia działalności instytucji.  Z nowej formy […]

Czytaj dalej

Rzecznik Praw Podatnika – nowy urząd

Rozliczenie pit

Razem z nową Ordynacją podatkową ma zostać powołane nowe stanowisko, jakim będzie Rzecznik Praw Podatnika. Jego funkcja ma polegać na reagowaniu, gdy prawa podatnika są naruszane oraz, gdy wystąpi taka konieczność, wspieraniu zobowiązanego w powstałym sporze. Rzecznik będzie również analizował stosowanie prawa podatkowego i sygnalizował zmiany co do praktyki stosowania lub co do stanowienia prawa […]

Czytaj dalej

1 2 3 39
top