Za wypalanie traw grożą kary i cofnięcie dopłat

Kary za wypalanie traw Jest wiosna i takie przypadki wciąż niestety się zdarzają. Mimo że zagrażają życiu, zdrowiu i mieniu ludzkiemu, niektórzy rolnicy nadal wypalają trawy. Ustawa o ochronie przyrody i o lasach zabrania wypalania traw na łąkach, pozostałości roślinnych na nieużytkach, skarpach kolejowych i rowach przydrożnych. Za nieprzestrzeganie tych zakazów grożą wysokie kary. Kodeks […]

Czytaj dalej

RODO

Od dzisiaj, tj. od 25.05.2018 roku obowiązują przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE oraz Ustawy o ochronie danych osobowych z 10.05.2018 roku. Zapoznaj się z […]

Czytaj dalej

Zbliża się termin RODO

Nadchodzi RODO Niewiele czasu na przygotowanie mają firmy i instytucje. Do wdrożenia nowych zasad ochrony danych osobowych pozostało kilka dni. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych, zwane RODO, zacznie obwiązywać w naszym kraju już 25 maja br. RODO […]

Czytaj dalej

Zmiana stawek składek zdrowotnych i społecznych ZUS

Nowe stawki mają szczególne znaczenie dla płatników składek zgłaszających do ubezpieczenia nie więcej niż 9 osób. W ich przypadku wysokość składki wypadkowej wynosi 50 proc. najwyższej składki na ubezpieczenie wypadkowe. Dla tych płatników wysokość składki wypadkowej zmniejszy się z 1,80 proc. do 1,67 proc. podstawy wymiaru składek. Niekorzystne zmiany odczują przede wszystkim przedsiębiorstwa z 4 […]

Czytaj dalej

Czy polska gospodarka wyhamowuje?

Gospodarka hamuje? Z polską gospodarką wciąż jest dobrze – tak wynika z danych statystycznych, zebranych przez Główny Urząd Statystyczny za I kwartał bieżącego roku. Widać jednak po nich, że wyniki osiągnięte w tym samym czasie w ub. roku są niższe, zatem trudno będzie uzyskać równie dobre w kolejnej części 2018 roku. W I kwartale zwolniło […]

Czytaj dalej

Ministerstwo finansów zmniejsza podaż obligacji skarbowych

Niska inflacja, mniej obligacji W marcu inflacja w Polsce wyniosła 1,3 proc. Był to poziom dosyć zaskakujący i jest niemal pewne, że przynajmniej do połowy 2019 roku Rada Polityki Pieniężnej nie podniesie stóp procentowych. Polskie krótkoterminowe obligacje skarbowe cieszą się dużym zainteresowaniem na rynku papierów wartościowych. Z kolei te z 10-letnim okresem wykupu, których rentowność […]

Czytaj dalej

Szef skarbówki może zablokować konto podejrzanej firmy

Co oznacza STIR? To teleinformatyczny system do walki z oszustwami podatkowymi. Funkcjonuje już od końca długiego majowego weekendu. Oznacza to, że jeśli komputer Urzędu Skarbowego wykryje jakąś nieprawidłowość, a urzędnik potwierdzi podejrzenia oszustw, Twoje konto bankowe może zostać zablokowane – na 72 godziny, ale nawet na trzy miesiące w celu wyjaśnienia. Blokada ta ma zapobiec […]

Czytaj dalej

Jak długo przechowywać akta pracownicze?

Ma to być rozwiązanie, oszczędzające koszty pracodawcy. Obecnie czas obowiązku przechowywania kat pracowniczych ustalony został na 10 lat od zakończenia pracy przez pracownika. Wcześniej było to aż 50 lat. Ważne, aby dokumentacja była przechowywana poprawnie, ponieważ nieprowadzenie lub nienależyte prowadzenie dokumentacji pracowniczej grozi karą grzywny w wysokości od 1000 do 30 000 zł. Skrócenie okresu […]

Czytaj dalej

Nie płacisz? Zarejestrują cię szybciej

Od kilku miesięcy funkcjonują zmienione przepisy dotyczące dłużników. Mogą oni być wpisywani oni do biura informacji gospodarczej już po 30 dniach od upływu terminu zapłaty. Dotychczas obowiązujące przepisy pozwalały na wpisanie dopiero po 60 dniach. Nowelizacja zaproponowana przez Ministerstwa Rozwoju ma na celu zmniejszenie zatorów płatniczych i obniżyć strat wierzycieli. Co jeszcze uległo zmianie? Dotychczas […]

Czytaj dalej

Ile wynosi najniższa emerytura?

Najniższa emerytura to wcale nie emerytura minimalna, której poziom ustala rząd, choć tak właśnie myśli wielu Polaków. Minimalne świadczenie wypłacane jest wyłącznie tym, które udowodnią odpowiedni staż pracy (kobiety 20, a mężczyźni 25 lat). Średnia wysokość emerytury w Polsce wynosi 2100 zł brutto. Jednak jedną z najniższych w Polsce jest świadczenie emerytalne w wysokości 10 […]

Czytaj dalej

1 2 3 30
top