CO Z PODWYŻKAMI CEN PRĄDU?

Komisja Europejska weźmie pod lupę przepisy regulujące ceny energii w Polsce. Te same, które za sprawą rządu PiS obowiązują od 1 stycznia. Niepokój brukselskich komisarzy budzi uchwalona pod koniec grudnia ustawa, która zmieniła m.in. przepisy o podatku akcyzowym. Dokument wprowadził m.in. obniżkę akcyzy na prąd z 20 zł/MWh do 5 zł/MWh obniżkę opłaty przejściowej o 95 proc. oraz rekompensaty dla firm energetycznych.

Różnica między ceną sprzedaży, a ceną rynkową ? obliczaną
przez ministra energii ? sprzedawcy energii jest wyrównywana ze stworzonego specjalnie do tego Funduszu Wypłaty Różnicy Cen. Dzięki temu ceny prądu dla odbiorców (zarówno indywidualnych, jak i przedsiębiorstw) nie wzrosły jak się spodziewano wraz z nowym rokiem. Kluczowe pytanie brzmi: czy rząd w Warszawie nie zastosował nielegalnej pomocy publicznej, a więc jednego z najpoważniejszych występków przeciwko prawu wspólnotowemu, jaki może zostać popełniony na obszarze polityki gospodarczej przez państwo członkowskiej? Czym jest nielegalna pomoc publiczna?

Jest to transfer przyznany bezpośrednio przez państwo lub przy użyciu zasobów państwowych, którego beneficjentem jest przedsiębiorstwo lub inny zakład. Nie każda taka pomoc jest nielegalna, jeśli jednak zachodzi zakłócenie konkurencji rynkowej bądź jego groźba, co może wpływać na wymianę handlową pomiędzy państwami członkowskimi, wówczas dochodzi do spełnienia warunku nielegalności. Komisarze podejmą decyzję w tej sprawie na przełomie stycznia i lutego.

Źródło: strajk.eu

top