Coraz lepsza sytuacja finansowa małych i średnich firm, coraz więcej Polaków zakłada też własne firmy

Liczba polskich prywatnych przedsiębiorstw daje nam 22 miejsce w Unii Europejskiej. Nie jest to zły wynik, a z roku na rok jest coraz lepiej. Tym bardziej, że płynność finansowa małych i średnich przedsiębiorstw znacznie się poprawia. Zaledwie jedna na pięć firm obawiała się w 2016 roku utraty płynności finansowej. Specjalny raport o kondycji i sytuacji małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce przygotowała jak co roku od 19 lat Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości. Badanie panelowe wybranej grupy docelowej, połączone z danymi Głównego Urzędu Statystycznego, Eurostatu oraz badań zewnętrznych z lat 2014-2016 pokazało, że pomimo dosyć minorowych nastrojów przedsiębiorców wobec oczekiwanej sytuacji w gospodarce, co drugi z nich rozpoczął lub planował rozpoczęcie inwestycji w swoich firmach. Spośród nich aż 66 procent chciało zainwestować w najbliższej półrocznej perspektywie w środki trwałe, a 47 procent w rozwój oferowanych produktów i usług.

Źródłem finansowania inwestycji dla małych i średnich firm są na ogół środki własne. Na razie przedsiębiorcy boją się ryzyka angażowania obcego kapitału, ostrożnie korzystając z posiadanych zasobów. Powoduje to niestety, że część przedsiębiorstw z potencjałem do silniejszego rozwoju, nie wykorzystuje swojej szansy. PARP chciałaby być dla nich partnerem w realizacji projektów biznesowych, do czego zachęca, oferując pomoc w sięganiu po środki zewnętrzne na inwestycje i innowacje.

Co zauważalne, w Polsce wzrasta od kilku lat liczba mikroprzedsiębiorstw ? skłonność Polaków do zakładania firm nie słabnie. Ponadto wyniki mikro- i małych firm również są na dobrym poziomie, a ogólna ocena polskiej przedsiębiorczości, wynikająca z raportu, jest dobra.

Źródło: PARP/money.pl

(źródło: money.pl)

top