Czas podsumowań

Na konferencji Związku Banków Polskich podsumowano 2016 rok w sektorze bankowym. Statystyki pokazały, że w minionym roku banki odwiedziłowięcejklientówniżwubiegłym. Liczba klientów indywidualnych wzrosła o 8% i wyniosła ponad 15%. Jak podkreślali specjaliści dużą popularnością w 2016 r. cieszyła się bankowość internetowa.Ztakiejformy płatności korzystało ponad 30 mln użytkowników. – Ta tendencjacałyczaswzrasta-mówili znawcy.

top