Czy polska gospodarka wyhamowuje?

Gospodarka hamuje?

Z polską gospodarką wciąż jest dobrze – tak wynika z danych statystycznych, zebranych przez Główny Urząd Statystyczny za I kwartał bieżącego roku. Widać jednak po nich, że wyniki osiągnięte w tym samym czasie w ub. roku są niższe, zatem trudno będzie uzyskać równie dobre w kolejnej części 2018 roku.

W I kwartale zwolniło tempo dynamiki przeciętnego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw. Spadło o pół punktu procentowego do poziomu 7,1 proc.

Silna pozostaje w Polsce konsumpcja. Sprzedaż detaliczna przyspieszyła z 7,5 proc. w ostatnich miesiącach 2017 r. do 8,1 proc. w pierwszym kwartale 2018 r. Popyt gospodarstw domowych będzie więc nadal silnym czynnikiem podtrzymującym dynamikę wzrostu gospodarczego. Niestety, pierwsze trzy miesiące roku przyniosły zdecydowane wyhamowanie aktywności w przemyśle. Dynamika produkcji przemysłowej obniżyła się z 8,5 proc. w ostatnim kwartale 2017 r. do 5,6 proc. w minionym.

Źródło: egospodarka.pl

top