Droższe parkowanie

Sejm wprowadził zmianę, dotyczącą zasad parkowania w największych polskich miastach. Pozwoli ona na podniesienie stawek za parkowanie w śródmieściu. W 2019 r. dopuszczalna będzie opłata nawet w wysokości 9,99 zł za 1 godzinę postoju.
Przepis, który pozwala samorządom na radykalne podniesienie stawek za parkowanie, znalazł się w nowelizacji ustawy o partnerstwie publiczno-prywatnym. Zmienia on i rozszerza przepisy ustawy o drogach publicznych dotyczące tworzenia stref płatnego parkowania.
Zgodnie z nowymi regulacjami samorządy miast mających więcej niż 100 tys. mieszkańców będą mogły wprowadzać maksymalną opłatę za parkowanie do wysokości 0,45 proc. płacy minimalnej. W 2018 r. oznaczałoby to maksymalnie 9,45 zł, a w kolejnym roku ? 9,99 zł za godzinę.
Źródło: portalkomunalny.pl

top