„EKOTERM” – UROCZYSTE ODDANIE INWESTYCJI!

W dniu 28.05.2010 roku w siedzibie Miejskiego Zakładu Energetyki Cieplnej „EKOTERM” Sp. z o.o. w Żywcu odbyła się doniosła Uroczystość zakończenia realizacji zadania „Modernizacja systemu ciepłowniczego miasta Żywca etap 1 – modernizacja źródła ciepła”. Jego przedmiotem była modernizacja kotła WR 25 na równie olbrzymi, lecz nowoczesny kocioł WR 25/20-M w technologii ścian szczelnych wraz z instalacją odpylania. Warto zaznaczyć, że demontaż starego kotła rozpoczął się 05.05.2009 roku, a montaż nowego zakończył się 30.09.2009 roku.

 

Uroczystość otworzył Prezes Zarządu Spółki Pan Jacek Spyrka, który po powitaniu gości, w prezentacji, przedstawił historię oraz dotychczasowe osiągnięcia Przedsiębiorstwa oraz przebieg realizacji inwestycji. Wagę przedsięwzięcia podkreślali w przemówieniach zarówno Burmistrz Miasta Żywiec Pan Antoni Szlagor (reprezentujący właściciela Spółki), jak i Przewodniczący Rady Powiatu Pan Stanisław Zontek. Prócz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska który współfinansował inwestycję – instytucje finansowe reprezentował Prezes Zarządu Banku Spółdzielczego w Radziechowach-Wieprzu Pan Przemysław Kubaszek, który podkreślił sprawność i wzorowy przebieg realizacji inwestycji.

W trakcie uroczystości wręczono pamiątkowe dyplomy i statuetki, m.in. za pomoc w realizacji inwestycji.

Miło jest nam poinformować, iż jedną z nich otrzymał Bank Spółdzielczy w Radziechowach-Wieprzu. Statuetki wręczali Panowie: Jacek Spyrka – Prezes Zarządu orazPiotr Mrowiec – Wiceprezes Zarządu Spółki. W uroczystości, prócz członków Rady Nadzorczej Spółki, tj: Przewodniczącej RN Pani Joanny Kurowskiej-Pysz, Zastępcy Przewodniczącej RN Pana Karola Stasicy, Członka RN Pana Janusza Michałka, wzięli licznie udział radni miejscy i powiatowi, przedstawiciele Urzędu Miasta Żywiec i Powiatu, organizacji samorządowych, firm realizujących inwestycję oraz współpracujących ze Spółką.

Ostatnim punktem uroczystości było przecięcie wstęgi w zmodernizowanej hali układu hydraulicznego. Wstęgę przecinali: Burmistrz Miasta Żywiec Pan Antoni Szlagor, Prezes Zarządu MZEC „EKOTERM” Pan Jacek Spyrka, Prezes Zarządu BS Radziechowy-Wieprz PanPrzemysław Kubaszek oraz Prezes Zarządu „Microtech International” S.A.

top