TAJNE HASŁA I NUMERY PIN

PODSTAWOWE ZASADY, O KTÓRYCH POWINIENEŚ PAMIĘTAĆ BĘDĄC UŻYTKOWNIKIEM TAJNYCH HASEŁ I NUMERÓW PIN:

 • nie wolno ujawniać nikomu tajnych haseł i numerów
 • nie wolno przechowywać numerów PIN z kartą, ani haseł dostępu z listą haseł jednorazowych
 • nie należy nosić przy sobie tajnych haseł
 • używając haseł i PIN należy upewnić się, że nikt ich nie pozna
 • w razie ujawnienia lub zagubienia hasła/PIN należy je jak najszybciej zmienić, względnie zastrzec kartę

Numery pod którymi można zastrzec kartę płatniczą i kredytową:   86 215 50 50
828 828 828

 • hasła i PINy należy regularnie zmieniać.

Ze względów bezpieczeństwa zalecamy jak najszybsze zgłaszanie do Banku wszelkich zmian danych osobowych, numerów telefonów, adresu e-mail, danych dokumentów tożsamości i wszelkich danych zawartych w systemie bankowym.

PODSTAWOWE ZASADY BEZPIECZNEGO KORZYSTANIA Z USŁUGI INTERNET BANKING:

 • sprawdź czy strona do logowania posiada odpowiedni adres oraz czy połączenie z bankiem jest szyfrowane
 • sprawdź poprawność certyfikatu strony www
 • nie zezwalaj przeglądarce na zapisywanie danych haseł i nazw użytkownika w formularzach
 • nie podawaj poufnych informacji na stronach np. przypominających swoim wyglądem strony Banku
 • zawsze kończąc pracę korzystaj z polecenia Wyloguj
 • nie otwieraj podejrzanych i niespodziewanych załączników z poczty mail od nieznanych nadawców
 • nie używaj do logowania adresu lub linku podesłanego w wiadomości e-mail
 • nie korzystaj z „obcych” komputerów oraz z „obcych” sieci udostępniających internet np. sieci WiFi
 • posiadaj zainstalowane na komputerze oprogramowanie antywirusowe uznanej firmy
 • dbaj o aktualizację programu antywirusowego, oprogramowania przeglądarki oraz systemu operacyjnego.

Dodatkowo zwracamy uwagę na różnorakie metody nieupoważnionych zmian numerów NRB w przygotowywanych w Internet Bankingu przez klienta banku przelewach:

 • podmianę właściwego numeru NRB rachunku na liście kontrahentów lub przelewów zdefiniowanych – związane jest to z kradzieżą identyfikatora i hasła dostępu do bankowości internetowej, dzięki czemu złodziej ma dostęp do rachunku modyfikując,    w dowolnym momencie, numery rachunków docelowych w zdefiniowanych wcześniej wzorcach.
 • podmianę właściwego numeru NRB rachunku w oknie Internet Banking definiującym przelew – w przypadku korzystania przez klienta z metody kopiuj / wklej, w momencie kopiowania (zapamiętania) numeru rachunku (Ctrl+C), np. z faktury otrzymanej drogą elektroniczną, a następnie wklejania (Ctrl+V) tegoż numeru w formatkę przelewu, następuje podmiana numeru NRB na inny.
 • Podmianę właściwego numeru NRB, który wyświetlany jest na ekranie w oknie przeglądarki – w momencie wyświetlania strony Internet Banking z formatką przelewu zawierającą właściwy numer NRB, na komputerze klienta podmieniany jest on na inny numer NRB.

Powyższa lista nie wyczerpuje wszystkich przypadków działań przestępczych. Dodatkowo ulegają one ciągłym zmianom.   Tym niemniej sugerujemy zwrócić uwagę, by przed zatwierdzeniem przelewu hasłem jednorazowym, sms-owym zawsze sprawdzać czy numer rachunku odbiorcy przelewu jest prawidłowy porównując go z dokumentem źródłowym.

top