Emerytury częściowe – czas na zmiany

Emerytka

1 października ma zostać obniżony wiek emerytalny. Czy wpłynie to na emeryturę częściową?

Emerytura częściowa należy się przed osiągnięciem obowiązującego wieku emerytalnego. Przysługuje paniom w wieku od 62 lat oraz panom w wieku od 65 lat. Muszą jednak spełnić oni określone warunki. Kobiety muszą mieć okresy składkowy i nieskładkowy wynoszące minimum 35 lat, a mężczyźni 40 lat.

Wysokość emerytury częściowej zależna jest od dwóch czynników – od zwaloryzowanych składek na ubezpieczenie emerytalne zgromadzonych na koncie danej osoby zanim skończy się miesiąc poprzedzający ten, od którego należna jest emerytura oraz od zwaloryzowanego początkowego dochodu.

Jak będzie po zmianach wieku emerytalnego w październiku? Osoby, którym przed 1 października będzie na starych zasadach przysługiwać emerytura częściowa zachowają prawo do tego świadczenia do momentu zamiany emerytury częściowej na powszechną. Co ważne, organ rentowy sam nie podejmie decyzji o zmianie emerytury częściowej na powszechną. Zrobi to dopiero na wniosek ubezpieczonego lub w przypadku rozwiązania stosunku pracy – jeśli ubezpieczony pracuje.

źródło: www.bankier.pl

top