Emerytury – nie jest dobrze

Relacja przeciętnej emerytury do średniego wynagrodzenia spadnie w Polsce z 48,5 proc. w 2016 r. do 27,3 proc. w 2050 r. Przyczyną takiego stanu rzeczy jest przede wszystkim starzenie się społeczeństwa. Komisja Europejska w specjalnym raporcie szacuje, że w 2050 r. liczba emerytów (12,6 mln) może praktycznie zrównać się z liczbą osób pracujących i płacących składki (12,7 mln). Dla porównania, na koniec 2016 r. liczby te wyglądały następująco: 16,5 mln do 9,2 mln.

Konsekwencje zmian demograficznych poniosą przede wszystkim przyszli emeryci. Mogą przez to w przyszłości otrzymywać niższe emerytury. Problem polega bowiem na tym, że relacja wydatków na emerytury do PKB będzie się utrzymywała na stałym poziomie około 11 proc. Sytuacji nie poprawi również obniżenie wieku emerytalnego – ludzie będą krócej pracować, a przez to otrzymywać niższe świadczenia emerytalne.

Źródło: KE/Rzeczpospolita

top