EXPRESS ELIXIR JUŻ W ETNO BANKU SPÓŁDZIELCZYM

Express Elixir Krajowej Izby Rozliczeniowej S.A. to pierwszy w Polsce profesjonalny system rozliczeń płatności natychmiastowych realizowanych bezpośrednio. Pozwala w ciągu zaledwie kilku sekund przelewać pieniądze ze swojego konta na dowolny rachunek w banku, który jest uczestnikiem systemu.

Od dnia 18 marca 2019r. ETNO Bank Spółdzielczy jest uczestnikiem systemu Express Elixir Krajowej Izby Rozliczeniowej S.A., dzięki czemu nasi klienci także mogą korzystać z tego rozwiązania.

Polecenia przelewu Express Elixir (natychmiastowe) mogą realizować klienci indywidualni jak i przedsiębiorcy, w placówce sprzedażowej Banku lub za pośrednictwem Systemu Bankowości Elektronicznej (UIB), 7 dni w tygodniu.

Limit pojedynczej transakcji wynosi 2.000 zł.
Limit dzienny dla klienta to 1 przelew tego typu w ciągu dnia.

Opłata za realizację polecenia przelewu Express Elixir pobierana jest zgodnie z Taryfą Opłat i Prowizji pobieranych przez ETNO Bank Spółdzielczy.

top