Gdzie najlepiej w naszych gminach?

Główny Urząd Statystyczny podsumował właśnie rok 2015 w naszych samorządach. Był to dla niektórych gmin pierwszy pełny rok pracy nowych włodarzy. GUS brał pod uwagę różne wskaźniki w takich obszarach, jak demografia, rynek pracy, migracje, leśnictwo, sprawy ściekowe i śmieciowe oraz budżety gminne.  Można z nich wyczytać, że największe dochody własne do budżetu gminy w 2015 roku, w przeliczeniu na jednego mieszkańca, miała gmina Żywiec. Z kolei jej wydatki w tym ujęciu dają miastu 7. miejsce wśród gmin powiatu żywieckiego. Największe wydatki z budżetu gminnego w naszym powiecie poczyniła w 2015 roku gmina Koszarawa, z kolei jeśli chodzi o dochody, jest na czternastym, przedostatnim miejscu.  Czernichów zajmuje 1. miejsce w dochodach, tuż przed Łękawicą, w wydatkach te gminy zajmują odpowiednio 3. i 2. miejsce. Ile gminy powiatu żywieckiego uzyskały ze środków Unii Europejskiej w 2015 roku (wliczając wkład własny do projektów)? W przeliczeniu na mieszkańca najlepsza sytuacja była w gminie Łękawica (ogółem 2,9 mln zł), następnie Łodygowice (6,6 mln zł ogółem) i Ujsoły(1,5 mln zł), najgorzej w Gilowicach, Ślemieniu i Świnnej. Warto dodać, że w 2015 roku dochody gmin na 1 mieszkańca w powiecie wyniosły 3223 zł, przy średniej krajowej wynoszącej 3269 zł.  Dochody budżetu powiatu z kolei, w przeliczeniu na jednego mieszkańca, plasują Żywiecczyznę na 16. miejscu w województwie, zaś pod kątem wydatków w tym ujęciu powiat żywiecki zajmuje miejsce 8. Najwyższe wyniki uzyskały powiaty lubliniecki i zawierciański. W tym zestawieniu nie brano pod uwagę miast na prawach powiatu.

top