GEPARD BIZNESU 2014 dla ETNO Banku Spółdzielczego w IX edycji Ogólnopolskiego Konkursu Gepardy Biznesu 2014

W nowej edycji Gepardy Biznesu 2014 Etno Bank Spółdzielczy(poprzednio Bank Spółdzielczy w Radziechowach-Wieprzu) uzyskał 36 pozycję (wzrost o 71,4%) w skali 364 banków spółdzielczych biorących udział w ocenie wzrostu wartości rynkowej.

Ranking dynamicznych banków spółdzielczych Grupy BPS, objął banki spółdzielcze, których wartość rynkową w okresie marzec 2012 – marzec 2014  wyliczył Magazyn Przedsiębiorców „Europejska Firma” według metodologii Instytutu Nowoczesnego Biznesu (zakwalifikowały się 294 banki spółdzielcze z Grupy BPS, których wartość rynkowa wzrosła na przestrzeni dwóch lat o więcej niż 20%). W metodologii takiej wyceny banków, wg Instytutu – uzyskuje się porównanie ich wyników do wycen spółek akcyjnych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.

źródło: Magazyn Przedsiębiorców „Europejska Firma” na podstawie wyników finansowych banków spółdzielczych/Businessnow.pl.

 

top