GÓRALKOM I GÓRALOM POLEGŁYM W OBRONIE OJCZYZNY

         W dniu 9 listopada 2018 roku, przed Urzędem Gminy w Radziechowach-Wieprzu odbyło się uroczyste odsłonięcie tablicy poświęconej 100-ej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości.

Uroczystość rozpoczęła się mszą w kościele św. Marcina w Radziechowach. Następnie uczestnicy udali się pod Urząd Gminy, gdzie znajduje się obelisk wraz z pamiątkową tablicą. Rozpoczęto od wciągnięcia polskiej flagi na maszt, a następnie o 11.11 odśpiewano (podobnie jak w całym kraju) hymn narodowy. Następnie wójt gminy Pan Maciej Mika oraz prezes zarządu ETNO Banku Spółdzielczego Pan Przemysław Kubaszek dokonali odsłonięcia tablicy. Po okolicznościowych przemówieniach – pod obeliskiem przez mieszkańców oraz przedstawicieli różnych organizacji i stowarzyszeń – złożone zostały wieńce oraz wiązanki kwiatów. Zapalono również symboliczne znicze.

Na tablicy umieszczony został napis:

„TABLICĘ TĘ POŚWIĘCONO W ROCZNICĘ 100-LECIA ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI PAMIĘCI GÓRALEK I GÓRALI POLEGŁYCH W OBRONIE OJCZYZNY

WDZIĘCZNI ZA BEZCENNY DAR GÓROLSKIEJ ŚLEBODY MIESZKAŃCY GMINY RADZIECHOWY-WIEPRZ 11.11.2018.”

Jest to prawdopodobnie jedyna tablica pamiątkowa poświęcona Góralkom i Góralom poległym za wolność.

Ten podniosły moment został uświetniony wzruszającymi występami dzieci i młodzieży z gminnych szkół i przedszkoli oraz patriotycznymi utworami muzycznymi wykonanymi przez radziechowską orkiestrę dętą. Po części artystycznej wójt gminy Pan Maciej Mika oraz dotychczasowy przewodniczący rady gminy Pan Piotr Piela podziękowali osobom i organizacjom zaangażowanym w powstanie obelisku i tablicy oraz w zorganizowanie uroczystości.

Jednym z fundatorów pomnika był ETNO Bank Spółdzielczy.

Ponadto, tego dnia, o godzinie 16.30 w Domu Ludowym w Przybędzy miał miejsce przygotowany przez dzieci i młodzież z Przybędzy spektakl pod tytułem: ?Drogi do wolności?.

W dniu 10 listopada, o godzinie 19.00, w kościele p.w. Nawiedzenia NMP w Juszczynie odbył się Koncert Polskiej Pieśni Patriotycznej w wykonaniu Joanny Karpiela ? Jatkowskiej, Urszuli Mizi i Janusza Kohuta.

W dniu 11 listopada, po uroczystych mszach świętych w intencji Ojczyzny w kościele w Wieprzu miał miejsce Koncert Pieśni Patriotycznych w wykonaniu Zespołu Regionalnego Grojcowianie, a m.in. w Radziechowach wspólnie odśpiewano hymn Polski w ramach ogólnopolskiej akcji „Niepodległa do Hymnu”.

top