Gospodarka coraz lepiej

PKB Polski wzrósł w 2018 r. o 5,1 proc. wobec 4,8 proc. w 2017 – podaje GUS. To wynik zbieżny z oczekiwaniami ekonomistów. Dane potwierdzają, że pomimo lekkiego wyhamowania naszej gospodarki w IV kw. zeszłego roku, 2018 r. był dla niej bardzo udany. Pomimo tego pozytywnego obrazu, trzeba jednak podkreślić, że pojawiają się wyraźne rysy na szkle.

5,1 proc. to bardzo udany wynik polskiej gospodarki, najlepszy od 2007 r. Aby mieć jednak pełen obraz, należy spojrzeć na jakość tego wzrostu, rozbijając go na części pierwsze. A one już tak bardzo nie zachwycają. Z danych GUS wynika, że w 2018 r. popyt krajowy wzrósł o 5,3 proc., zaś inwestycje o 7,3 proc. Co ciekawe, zwolniło z kolei spożycie ogółem do 4,3 proc. z 4,5 proc. w 2017 r. To o tyle ważne, że do tej pory konsumpcja Polaków była podstawą naszego wzrostu PKB. Na tę kwestię zwracają również uwagę ekonomiści.

Źrodło: businessinsider.com.pl

top