Gwarancje de minimis szturmem zdobywają polskich przedsiębiorców.

Bank Spółdzielczy w Radziechowach-Wieprzu to jeden z partnerów Banku Gospodarstwa Krajowego, w ramach programu gwarancji de minimis.Program, który powołano do życia w marcu tego roku, ma na celu wspieranie mikro-, małych i średnich przedsiębiorców, a jego głównym założeniem jest udzielanie gwarancji na spłatę kredytów obrotowych i linii kredytowych w rachunku bieżącym.

Według najnowszych danych BGK, od marca do końca września, udzielono gwarancji na zawrotną sumę 4,2 mld złotych, co pozwoliło ponad 20 tysiącom przedsiębiorców zaciągnąć około 7,2 mld złotych w postaci kredytów obrotowych. Szacunkowa średnia wartość jednej gwarancji oscyluje wokół 192 tys.zł, przy czym zabezpieczenie kredytu gwarancją de minimis to kwota prawie 331 tys. złotych. BGK podaje, że regiony rozwinięte gospodarczo, to regiony w których gwarancje cieszą się największym uznaniem.

 

Gwarancje de minimis, które oferuje również Bank Spółdzielczy w Radziechowach-Wieprzu,to:

 

  • kwota zabezpieczenia do 60% wartości kwoty udzielonego kredytu,

 

  • łączna kwota zabezpieczenia dla jednego Kredytobiorcy do200.000,00 EUR (100.000,00 EUR w przypadku podmiotu, działającego w sektorze transportu drogowego),

 

  • objęcie ochroną niespłaconej części kapitału, z wyłączeniem odsetek i wszelkich kosztów, które wiążą się z udzieleniem kredytu,

 

  • zapewnienie ochrony kredytu przez maksymalnie 27 miesięcy, przy czym okres ten nie może być dłuższy niż okres kredytowania, wydłużony o 3 miesiące,

 

  • weksel własny in blanco Kredytobiorcy jako zabezpieczenie dla BGK z tytułu udzielonej gwarancji,

 

  • prowizja 0,5% za roczny okres gwarancji, z zastrzeżeniem, że gwarancje, które udzielono do 31 grudnia 2013 r. cechuje brak opłaty prowizyjnej za pierwszy roczny okres gwarancji.

 

O SZCZEGÓŁY ZAPYTAJ NASZYCH DORADCÓW W PLACÓWKACH BANKU W:

 

Radziechowach-Wieprzu, Milówce, Rajczy, Żywcu, Świnnej, Bielsku-Białej oraz Szczyrku.

 

top