Gwarancje de minimis w Banku Spółdzielczym w Radziechowach-Wieprzu.

Gwarancja de minimis to gwarancja Banku Gospodarstwa Krajowego, udzielana na spłatę kredytów obrotowych i linii kredytowych w rachunku bieżącym, które Bank Spółdzielczy w Radziechowach-Wieprzu oferuje mikroprzedsiębiorcom oraz małym i średnim przedsiębiorstwom.

Gwarancja de minimis to:

  • kwota zabezpieczenia do 60% wartości kwoty udzielonego kredytu,
  • łączna kwota zabezpieczenia dla jednego Kredytobiorcy do 200.000,00 EUR(100.000,00 EUR w przypadku podmiotu, działającego w sektorze transportu drogowego),
  • objęcie ochroną niespłaconej części kapitału, z wyłączeniem odsetek i wszelkich kosztów, które wiążą się z udzieleniem kredytu,
  • zapewnienie ochrony kredytu przez maksymalnie 27 miesięcy, przy czym okres ten nie może być dłuższy niż okres kredytowania, wydłużony o 3 miesiące,
  • weksel własny in blanco Kredytobiorcy jako zabezpieczenie dla BGK z tytułu udzielonej gwarancji,
  • prowizja 0,5% za roczny okres gwarancji, z zastrzeżeniem, że gwarancje, które udzielono do 31 grudnia 2013 r. cechuje brak opłaty prowizyjnej za pierwszy roczny okres gwarancji.

O SZCZEGÓŁY ZAPYTAJ NASZYCH DORADCÓW W PLACÓWKACH BANKU W:

Radziechowach-Wieprzu, Milówce, Rajczy, Żywcu, Świnnej, Bielsku-Białej oraz Szczyrku.

top