Ile funduszy UE wykorzystała Polska?

„Do końca czerwca wykorzystaliśmy już 86 procent przysługujących nam środków z polityki spójności na lata 2014-2020, czyli 287,7 miliarda złotych. Wartość wszystkich inwestycji z dofinansowaniem unijnym to 472 miliardy złotych” ? poinformowała minister funduszy i polityki regionalnej Małgorzata Jarosińska-Jedynak. Dobrze prezentują się wyniki programów regionalnych. Według stanu na 30 czerwca najwyższą kontraktację – 90 procent – ma województwo pomorskie. Najniższy wynik osiągnęło województwo zachodniopomorskie – 79 procent. Nie są to jednak alarmujące wartości ? poza tymi dwoma województwami , wszystkie regiony wykorzystały pomiędzy 80 a 89 procent przeznaczonej dla nich puli.

W programach krajowych do 30 czerwca 2020 r. rozliczyliśmy 47 procent dostępnych środków. Programy zarządzane przez samorządy województw wykazują niższe o 1 punkt procentowy średnie tempo rozliczania pieniędzy unijnych.

Źródło: pois.gov.pl

top