Ile wydano na tarczę?

Na koniec maja stan wydatków związanych z tarcza na antykryzysową podsumowało Ministerstwo Rozwoju. Z tarczy antykryzysowej przyznano już:

  • 1 044 784 mikropożyczek dla przedsiębiorców na kwotę ponad 5 209 709 735 zł
  • na ochronę miejsc pracy z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych przyznano 4 170 166 512 zł
  • 943 888 świadczeń postojowych dla samozatrudnionych i zleceniobiorców z ZUS na łączną kwotę 1 856 201 302 zł
  • 1 673 067 772 zł na dofinansowania wynagrodzeń pracowników dla MMŚP z Europejskiego Funduszu Społecznego
  • zwolnienie z obowiązku opłacenia należności z tytułu składek za okres marzec – maj 2020 r. na kwotę w sumie 1 806 000 000 zł
  • 40 755 766 654 zł subwencji z Tarczy Finansowej PFR
  • zabezpieczenie kredytów BGK o łącznym wolumenie 6,88 mld zł

Źródło: Ministerstwo Rozwoju

top