Ile zapłacimy za wycinki drzew i krzewów?

Ścięte drzewo

Wysokość stawek zależy od różnych czynników m.in. od obwodu pnia drzewa. Opłaty dotyczą wycinki tych drzew, które wymagają zgody na usunięcie od wójta, burmistrza lub prezydenta miasta. Co ważne, opłat nie ponoszą osoby prywatne – jedynie te, które na danym terenie prowadzą działalność gospodarczą.

Zgody na wycięcie nie wymagają następujące drzewa z obwodem pnia na wysokości 5 cm nie przekraczającym: 80 cm (topola, klon jesionolisty i srebrzysty oraz wierzba), 65 cm (kasztanowiec zwyczajny, platan konolistny i robinia akacjowa) oraz 50 cm (inne gatunki drzew). Jeżeli wymiary roślin są wyższe zamiar wycinki należy zgłosić do odpowiedniego organu. Opłatę za wycinkę pokrywa się w terminie 14 dni od dnia wydania zezwolenia.

Jak ustala się wysokość tej kwoty? Mnoży się obwód pnia na wysokości 130 cm i stawkę opłaty. Natomiast kwotę, którą zapłacimy za usunięcie krzewu ustalamy mnożąc wielkość powierzchni pokrytej krzewem i stawkę opłaty. Przykładowo, za wycinkę drzewa – kasztanowca zwyczajnego z obwodem pnia do 100 cm za 1 cm zapłacimy 12 zł. Biorą jednak pod uwagę np. jałowiec z obwodem do 100 cm to za 1 cm zapłacimy już więcej – 170 zł.

Za wycięcie 1 metra kwadratowego krzewu (darenia rozłogowego, sumaka, róży pomarszczonej, tawuły kutnerowatej i świdośliwy kłosowej) zapłacimy 10 zł, a za inne gatunki krzewów 40 zł za metr kwadratowy – jeśli powierzchnia, którą zajmuje krzew jest mniejsza niż 100 metrów kwadratowych. Jeśli jest większa, to opłata wynosić będzie 50 zł za metr kwadratowy.

źródło: www.bankier.pl

top