JAWNY REJESTR ZBIORÓW DO – ETNO BS

RODO – informacja dla Klientów ETNO BS

RODO – informacje dla kontrahentów ETNO BS

Informacja o Inspektorze Ochrony Danych

Wniosek – realizacja praw Klienta

Zasady rozpatrywania wniosków RODO

Obowiązek informacyjny ETNOBANK SPÓŁDZIELCZY

Oświadczenie przeniesienie danych

Klauzula Informacyjna dla Klientów Banku

Klauzula Informacyjna dla osób składających wnioski w ramach programu „500+” i „Dobry start”

Informacja o Inspektorze Ochrony Danych
ETNO Bank Spółdzielczy informuje, iż w wypadku incydentu związanego z naruszeniem danych osobowych fakt ten można zgłosić pod adresem mailowym:
iod@etnobank.pl

Fakt ten można również zgłosić:
– w dowolnej placówce sprzedażowej Banku (www.etnobank/Informacje/ Bankomaty i placówki);
– telefonicznie pod numerem: (33)8676616;
– przesłać pocztą na adres:

Inspektor Ochrony Danych
ETNO Bank Spółdzielczy
34-381 Radziechowy ?Wieprz 700

top