Jak długo przechowywać akta pracownicze?

Ma to być rozwiązanie, oszczędzające koszty pracodawcy. Obecnie czas obowiązku przechowywania kat pracowniczych ustalony został na 10 lat od zakończenia pracy przez pracownika. Wcześniej było to aż 50 lat.

Ważne, aby dokumentacja była przechowywana poprawnie, ponieważ nieprowadzenie lub nienależyte prowadzenie dokumentacji pracowniczej grozi karą grzywny w wysokości od 1000 do 30 000 zł.

Skrócenie okresu przechowywania wynika z nowego obowiązku pracodawców. Przekazują do ZUS-u wszelkie informacje potrzebne do ustalenia i przyznania świadczenia z ubezpieczenia społecznego, m.in. świadczenia emerytalnego i rentowego. W jaki sposób? Powstał obowiązek wręczenia pracownikowi rozszerzonego świadectwa pracy oraz zaświadczenie o wynagrodzeniu w poszczególnych latach pracy.

top