Jak przekazać jeden procent?

Trwa czas, kiedy rozliczamy się z ?fiskusem?. Możemy w ramach tego obowiązku wesprzeć różne organizacje. Warto w tym miejscu podkreślić, że ?jeden procent” nie jest to w żadnym wypadku  forma darowizny czy ulgi podatkowej. Jeden procent przekazujemy na dowolny cel z listy odpowiednich instytucji ze swojego podatku dochodowego, który inaczej trafi do budżetu państwa. W rocznym zeznaniu PIT należy wskazać wprost konkretną Organizację Pożytku Publicznego (podmiot posiadający status OPP).

To najprostsza forma pomocy i wsparcia dla takich organizacji, a przekazanie części podatku za pośrednictwem Urzędu Skarbowego nie wiąże z żadnym dodatkowym kosztem.

Podatnik decyduje tylko, komu przekaże sumę, którą w innym razie otrzymałoby państwo. W żaden sposób sytuacja nie zwiększa zobowiązania wobec fiskusa.

Kto ma możliwość przekazania jednego procenta? To podatnicy rozliczający się na zasadach ogólnych (umowa o pracę, umowa zlecenie lub przychód z praw autorskich), płacący podatek liniowy lub ryczałt od ewidencjonowanych przychodów. Grupa, która nie jest uprawniona do odpisu jednego procenta to podatnicy z kartą podatkową.

Formularze PIT w końcowej części zawierają stosowną rubrykę, w której należy wpisać nazwę organizacji oraz jej numer w Krajowym rejestrze Sądowym.

top