Jak uszczelnić VAT

Od trzech lat funkcjonuje we Włoszech, wykorzystują go również Czechy. Mowa o tzw. splitpayment, czyli mechanizmie podzielonej płatności. Polska rozmawia obecnie z Komisją Europejska w sprawie wprowadzenia go w Polsce, jako jednego z narzędzi uszczelnienia systemu VAT.

Projekt dotyczący przepisów z tym związanych ma być gotowy za kilka miesięcy. Na czym polega splitpayment? Sprzedawca, będący płatnikiem VAT otrzymuje na swój rachunek kwotę netto, ale ma też drugi rachunek, gdzie wpływa kwota podatku VAT. Pieniądze lokowane na koncie VAT miałyby być używane do płacenia VATu naliczonego z faktur dostawców.

We Włoszech mechanizm ten stosowany jest przy rozliczeniach podmiotów prywatnych z urzędami publicznymi wobec wybranych transakcji. Kwota VATu wpłacana jest na konto bankowe publicznej instytucji. System się przyjął, a wpływy z VATu systematycznie rosną. Komisja Europejska dała zgodę na splitpayment we Włoszech na trzy lata, ale prawdopodobnie termin będzie wydłużony, o co wnioskują władze tego kraju. Chcą też, aby splitpayment objął większą liczbę instytucji i kolejne rodzaje transakcji. Aby system mógł funkcjonować, płatności musza być dokonywane przy użyciu faktur elektronicznych. W Czechach mechanizm podzielonej płatności funkcjonuje w sporej części gospodarki.

top