Jak wzrosły ceny?

Według tzw. szybkiego szacunku GUS ceny dóbr i usług konsumpcyjnych w maju 2020 r. wzrosły o 2,9 proc. wobec poziomu z analogicznego miesiąca 2019 r. W maju br. (w ujęciu rocznym) największy wpływ na obniżenie dynamiki cen miały spadające kolejny miesiąc z rzędu ceny paliw (spadek o 23,4 proc.). Po raz kolejny w tym roku zaobserwowano spowolnienie wzrostu cen żywności i napojów bezalkoholowych, który wyniósł 6,1 proc. Ceny nośników energii wzrosły, podobnie jak w kwietniu, o 5,2 proc. W ocenie MR w czerwcu zaobserwujemy dalszy spadek dynamiki wzrostu cen żywności (nawet poniżej 6 proc.) oraz zbliżoną do majowej dynamikę spadku cen paliw. Wskaźnik cen dóbr i usług konsumpcyjnych w czerwcu wyniesie ok. 2,8 proc. w ujęciu rocznym i nie zmieni się miesiąc do miesiąca.

Źródło: Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii

top