Jaki budżet państwa za 2019?

Dochody budżetu państwa w 2019 r. na poziomie 400,5 mld zł były wyższe o 12,8 mld zł w stosunku do kwoty zaplanowanej w ustawie budżetowej na rok 2019, tj. o 3,3 proc. Umożliwiły to wyższe wpływy podatkowe, w szczególności z CIT, na co wpływ miały działania uszczelniające oraz dobra sytuacja makroekonomiczna. Wydatki budżetu państwa w 2019 r. w wysokości 414,3 mld zł były niższe o 2 mld zł od zaplanowanych w ustawie budżetowej (tj. o 0,5 proc.). W ramach wskazanej kwoty wydatków sfinansowano m.in. rozszerzenie programu Rodzina 500+ na pierwsze dziecko. Deficyt budżetu państwa wyniósł 13,7 mld zł. Tym samym był on niższy o 14,8 mld zł (tj. o 51,9 proc.) w stosunku do ustalonego w ustawie budżetowej na 2019 r. nieprzekraczalnego poziomu 28,5 mld zł.

Źródło: Ministerstwo Finansów

top