JPK nowa struktura ksiąg w kwietniu

JPK, czyli Jednolity Plik Kontrolny, został wprowadzony w Polsce w dniu 10 września 2015 r. Celem wprowadzenia zmian było usprawnienie przekazywania danych pomiędzy organami podatkowymi oraz przedsiębiorcami poprzez drogę elektroniczną.

 

Jedną z siedmiu struktur Jednolitego Pliku Kontrolnego jest struktura logiczna JPK_FA, która obejmuje wyłącznie faktury sprzedaży. Uchodzi ona za najbardziej złożoną, gdyż zawiera 92 pola, z czego 43 są obowiązkowe.

 

Ministerstwo Finansów, 29 marca br., wprowadziło nową wersję – JPK_FA(2) – która będzie obowiązywać już od 1 lipca 2019 r., jednak wszystkie faktury do tego czasu muszą być i tak realizowane na nowych zasadach.

Aby zapoznać się z nową strukturą JPK_FA(2), należy przejść na stronę https://www.gov.pl/web/kas/struktury-jpk, gdzie zawarte są szczegółowe informacje oraz sama struktura w formacie XSD.

top