Karpackim szlakiem z Bankiem Spółdzielczym w Radziechowach – Wieprzu.

Bank Spółdzielczy w Radziechowach – Wieprzu jest jednym z patronów niecodziennego wydarzenia na skalę europejską – Redyku Karpackiego 2013,trwającego od 11 maja 2013 r. do 14 września 2013 roku. Główną ideą Redyku jest podtrzymanie pamięci o pasterstwie transhumancyjnym, czyli pasterstwie wędrownym, w którym przepędzano owce z  pastwisk nizinnych na górskie hale. W przeszłości w ten sposób zasiedlono Karpaty, a w Polsce transhumancja odcisnęła swe piętno w postaci Redyku.

Tegoroczny Redyk Karpacki obejmuje 2 stada po 300 owiec oraz 5 pasterzy (z Polski, Ukrainy i Rumunii), którzy pokonują trasę 1200 km przez Rumunię, Ukrainę, Polskę, Słowację i Czechy, wytyczoną szlakami wędrówek pasterzy wołoskich. Główne cele Redyku Karpackiego to promocja kultury i tradycji karpackich oraz jej produktów regionalnych, jak również integracja społeczności pasterskiej i zwrócenie uwagi na wartości przyrodnicze, ekologiczne i kulturowe Karpat.

Serdecznie zapraszamy do uczestnictwa w Redyku Karpackim, a szczegółowy opis wydarzenia oraz plan wędrówki znajdą Państwo pod adresem:

top