KARPATIA Bank Spółdzielczy Ziem Górskich

Banki Spółdzielcze pełnia niezwykle istotną rolę w środowiskach lokalnych. Gwarancją ich rozwoju jest nie tylko gospodarność, ale i odpowiednia do sytuacji strategia gospodarcza. Niektóre z banków szukają więc partnerów, aby poprzez połączenie sił wykorzystać efekt synergii, aby wzmocnić swoje kapitały i poszerzyć teren działania. 

O genezie powstania „KARPATII” Banku Spółdzielczego Ziem Górskich
możesz przeczytać w Gazecie Związku Polskiego Spisza: Na Spiszu Nr 1 (114) ROK 2020

top