KFD a finansowanie obejścia Węgierskiej Górki

Ogłoszono już przetarg na realizację brakującego odcinka drogi ekspresowej S1, przebiegającej przez gminę Radziechowy-Wieprz, zwanego obejściem Węgierskiej Górki. Z czego ma być sfinansowane jego wykonanie o szacunkowej wartości 1,5 mld zł?

W strukturach Banku Gospodarstwa Krajowego, który „opiekuje się” pieniędzmi naszego państwa, wydzielony jest obok innych Krajowy Fundusz Drogowy. Jest to celowy fundusz, który ma za zadanie finansowanie inwestycji drogowych, zwłaszcza tych ujętych w Programie Budowy Dróg Krajowych i Autostrad. Skąd pieniądze w Funduszu, który ma zapewnić finansowanie obejścia Węgierskiej Górki? Po pierwsze z opłat za przejazdy (via toll), z opłaty paliwowej i pożyczek. Niestety mówi się, że Fundusz to skuteczny sposób na ukrywanie zadłużenia państwa. Na koniec II kwartału 2017 roku zadłużenie KFD wyniosło 37,67 miliarda złotych, czyli o 260 mln zł więcej, niż trzy miesiące wcześniej. W październiku Bank zdecydował się na emisję tzw. euroobligacji, co powiększyło zadłużenie KFD do poziomu 40 mld zł. Warto tu nadmienić, że dług KFD nie jest wliczany do ogólnego zadłużenia Skarbu Państwa, bo sam fundusz nie jest składnikiem sektora finansów publicznych.

top