Komunikat

Szanowni Państwo,

Zgodnie z wcześniejszymi komunikatami dotyczącymi połączenia ETNO Banku Spółdzielczego oraz Banku Spółdzielczego Muszyna-Krynica Zdrój z Bankiem Spółdzielczym Ziem Górskich Karpatia  – uprzejmie informujemy, iż  w miesiącu listopadzie 2020 r. planowana jest zmiana systemów bankowości elektronicznej, na system „ebankNet” (dla osób  fizycznych i MŚPrzedsiębiorstw) oraz „eCorpoNet” (dla klientów korporacyjnych), a tym samym  zmiana haseł i aplikacji dostępowych (autoryzacyjnych). Po przełączeniu na nowy system bankowości internetowej „eBank” otrzymają Państwo nowe funkcjonalności, w szczególności w „ebankNet” – możliwość dostępu poprzez aplikację mobilną zainstalowaną na smartfonach.

Jednocześnie czasowo umożliwiony zostanie Państwu dostęp do obecnie używanego systemu bankowości internetowej Novum w trybie podglądu i historii transakcji bez możliwości składania zleceń. Aktualny system, po wdrożeniu nowej aplikacji bankowości internetowej, docelowo zostanie wyłączony.

Bank nadal pozostaje stroną zawartych z Państwem umów, numery rachunków bankowych nie ulegają zmianie. Aktywne pozostają wszystkie karty i numery PIN, a obsługa klientów prowadzona jest w dotychczasowych placówkach Banku.

O wszystkich zmianach i koniecznych do wykonania krokach będą Państwo informowani z odpowiednim wyprzedzeniem.  Uprzejmie prosimy o bieżące śledzenie komunikatów Banku.

 

Bank Spółdzielczy Ziem Górskich KARPATIA

top