KOMUNIKAT

Zmiany w transakcjach internetowych dokonywanych kartami płatniczymi – od 1 stycznia 2021r.

Szanowni Klienci,

pragniemy przypomnieć ważne informacje dotyczące płatności kartami debetowymi, które będą obowiązywać od 01 stycznia 2021r. a bez których nie będziemy w stanie dokonać płatności kartą przez internet. Poniższe informacje dotyczą tylko osób korzystających z karty debetowej przy płatnościach za zakupy PRZEZ INTERNET. Dla pozostałych osób po dniu 01 stycznia 2021r. nic się nie zmieni.

Obecnie realizacja transakcji internetowych kartami debetowymi odbywa się z wykorzystaniem tylko zabezpieczenia 3D Secure (kod jednorazowy wysyłany w wiadomości SMS). Od 01 stycznia 2021r. zostanie wprowadzony dodatkowy czynnik uwierzytelniający w postaci kodu PIN.

Brak przypisanego do karty dodatkowego kodu PIN, uniemożliwi po 01 stycznia 2021r. zautoryzowanie transakcji.

Aktywacja dodatkowego czynnika tj. kodu PIN możliwa jest tylko po zalogowaniu się do portalu „kartosfera.pl” – w zakładce „3D Secure”. Kod PIN jest ustalany jednorazowo i będzie obowiązywać dla wszystkich posiadanych oraz wydawanych w przyszłości kart.

Kod PIN jest kodem poufnym, przypisanym do wszystkich posiadanych kart. Nie należy go ujawniać innym osobom!

W chwili obecnej proces płatności kartą w internecie wygląda w sposób następujący: finalizujemy zakup, wybieramy sposób płatności – karta, wprowadzamy dane z naszej karty, czekamy na kod SMS (zabezpieczenie 3D Secure), po poprawnym wprowadzeniu kodu kończymy zakup. Przebieg uwierzytelnienia transakcji od 1 stycznia 2021r. będzie zmodyfikowany: po wprowadzeniu danych z naszej karty, system poprosi o wprowadzenie kodu PIN do transakcji internetowych (kodu który sami ustawiliśmy w portalu kartosfera.pl), a dopiero po jego poprawnym wprowadzeniu, system poprosi o kod jednorazowy, który wyśle w wiadomości SMS (zabezpieczenie 3D Secure).

Należy pamiętać, że trzykrotne błędne wprowadzenie zarówno nowego kodu PIN, jak i trzykrotne błędne przepisanie kodu z wiadomości SMS skutkuje blokadą dokonania płatności internetowej. Obie blokady są usuwane drugiego dnia – automatycznie.

UWAGA! W celu ustawienia nowego kodu PIN, należy zalogować się do portalu kartosfera.pl, wejść na zakładkę 3D Secure i tam w pozycji: USTAW ODPOWIEDŹ należy wpisać 4 cyfrowy kod PIN, zatwierdzić go poprzez naciśnięcie przycisku AKCEPTUJ oraz zautoryzować kodem wysłanym w wiadomości SMS. Poprawne zakończenie operacji nadania kodu PIN, potwierdzone jest komunikatem: Odpowiedź na pytanie uwierzytelniające została ustawiona. Od tej chwili jesteśmy przygotowani na dokonywanie płatności internetowych – kartą przez internet.

Jeżeli do tej pory nie korzystałeś z portalu kartosfera.pl (nie posiadasz tam konta) musisz najpierw się zarejestrować! Do poprawnej rejestracji wymagane jest podanie w Banku aktualnego numery telefonu komórkowego. Na ten numer będą przychodziły wiadomości SMS zawierające jednorazowe kody autoryzacyjne.

Warto widzieć, że:

dla osób płacących kartą przez internet dla tego samego odbiorcy, w portalu kartosfera.pl pojawiła się lista wykonanych transakcji internetowych, w których doszło do poprawnego uwierzytelnienia, a którą można wykorzystać do oznaczenia danego Akceptanta jako Zaufanego, co będzie skutkować brakiem uwierzytelniania kolejnych transakcjach (działanie to nie jest wymagane do poprawnego działania serwisu ? jest to usługa całkowicie opcjonalna). Przykładowo, gdy Klient regularnie wykonuje transakcje u określonego Usługodawcy, który nie umożliwia zapisania danych karty w swoim portalu, to będzie mógł oznaczyć danego Usługodawcę jako Zaufanego i kolejne transakcje wykonywać jedynie podając dane swojej karty, a transakcja przebiegnie szybciej. Usługa ta, może być także wykorzystana gdy Klient nie chce zapisywać danych swojej karty w obawie o potencjalny wyciek informacji.

Klient będzie mógł określić maksymalną kwotę transakcji bez uwierzytelnienia, np. ustalając Zaufanego Akceptanta „allegro.pl” do kwoty np. 150 zł., w efekcie czego autoryzacje na kwoty niższe od zdefiniowanej odbędą się bez uwierzytelnienia, zaś każda transakcja powyżej 150 zł., będzie wymagała pełnego zestawu metod uwierzytelnienia stosowanych przez Bank, tj. kodu PIN i SMS. Klient też samodzielnie może dokonać usunięcia z listy Zaufanych Akceptantów, poprzez portal kartosfera.pl.

Logowanie do portalu kartosfera.pl:

Z uwagi na dostęp do informacji wrażliwych zamieszczanych na portalu kartosfera.pl, tj. historia transakcji – wprowadza się dwuskładnikowe uwierzytelnienie przy logowaniu się do portalu. Każdorazowo, po wprowadzeniu hasła statycznego do portalu kartosfera.pl, Klientowi będzie wysłana wiadomość SMS, z hasłem jednorazowym na zarejestrowany w systemie bankowym numer telefonu.

 

top