KOMUNIKAT

Dnia 14.09.2019 wchodzi w życie Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/2366 z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie usług płatniczych w ramach rynku wewnętrznego, (PSD2), której celem jest m.in. zwiększenie bezpieczeństwa bankowości elektronicznej w całej Unii. W związku z jej wdrożeniem ETNO Bank Spółdzielczy wprowadza nowe, dodatkowe rozwiązania w bankowości elektronicznej.

Najważniejsze zmiany to:

  • co najmniej raz na 90 dni podczas logowania do bankowości internetowej system będzie wymagał podanie dodatkowego kodu autoryzacyjnego (przesłanego przez SMS);
  • przy przeglądaniu historii rachunku starszej niż 90 dni również konieczne będzie podanie dodatkowego kodu autoryzacyjnego (przesłanego przez SMS);
  • maksymalny czas braku aktywności w sesji bankowości internetowej zostanie skrócony do 5 minut.     

Powyższe zmiany maja na celu wzrost bezpieczeństwa płatności w bankowości elektronicznej oraz wprowadzenie usług płatniczych w ramach otwartej bankowości.

W razie pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt osobisty lub telefoniczny
z Bankiem.

top