Konferencja Krajowego Związku Banków Spółdzielczych

Dnia 19 listopada 2014 roku, pod patronatem Narodowego Banku Polskiego, w sali im. W. Grabskiego w siedzibie NBP odbyła się Konferencja Krajowego Związku Banków Spółdzielczych pod wiodącym tytułem „Model funkcjonowania bankowości spółdzielczej a stabilność sektora i efektywność banków spółdzielczych”. Konferencję zainaugurowały prof. Małgorzata Zaleska – Członek Zarządu NBP oraz Krystyna Majerczyk – Żabówka – Prezes Zarządu KZBS.

W Panelu I „Model funkcjonowania bankowości spółdzielczej a stabilność i efektywność sektora w świetle wymogów pakietu regulacyjnego CRDIV/CRR wypowiadali się: Wojciech Kwaśniak – Zastępca Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego, Andrzej Stopczyński – Doradca w Departamencie Stabilności Finansowej NBP, Adam Skowroński – Wiceprezes Zarządu SGB – Bank SA, Zbigniew Bodzioch – Prezes Zarządu Krakowskiego Banku Spółdzielczego, Dobrosława Frączek – Prezes Zarządu Banku Spółdzielczego w Dzierzgoniu, Jerzy Zdrzałka – doktor nauk ekonomicznych. Dyskusję prowadził Michał Krakowiak – Doradca Prezesa KZBS.

 

W Panelu II „Współpraca banków spółdzielczych i banków zrzeszających w relacjach właścicielskich i biznesowych” brali udział: Zdzisław Kupczyk – p.o. Prezesa Zarządu BPS SA, Władysław Dymek – Prezes Zarządu Banku Spółdzielczego w Czarnkowie, Przewodniczący Rady Nadzorczej SGB – Bank SA,Edward Tybor – Prezes Zarządu Tatrzańskiego Banku Spółdzielczego, Przewodniczący Rady Zrzeszenia BPS, Przemysław Kubaszek – Prezes Zarządu Etno Banku Spółdzielczego, Członek Rady Zrzeszenia BPS, Daniela Rycka – Prezes Zarządu Banku Spółdzielczego w Nowem n/Wisłą, Waldemar Zieliński – Prezes Zarządu Banku Spółdzielczego w Toruniu. Dyskusję prowadziła Krystyna Majerczyk – Żabówka – Prezes Zarządu KZBS.

Na zakończenie konferencji wręczono odznaczenia Narodowego Banku Polskiego oraz Krajowego Związku Banków Spółdzielczych.

top