Koniec z profilowaniem bezrobotnych

Od 27 maja 2014 r. bezrobotni podzieleni są na 3 grupy, w zależności od swoich potrzeb oraz możliwości podjęcia pracy:

  • profil I – obejmowane są nim samodzielne osoby, korzystające jedynie z pośrednictwa pracy lub porad zawodowych
  • profil II – osoby te mogą korzystać ze wszystkich usług oraz instrumentów rynku pracy
  • profil III – bezrobotni biorący udział w programach specjalnych, zagrożeni wykluczeniem społecznym

 

Taki stan rzeczy ma jednak ulec zmianie już od 15 czerwca br. Przestanie bowiem wtedy obowiązywać profilowanie osób pozbawionych pracy, a w zamian program pomocy będzie dobierany indywidualnie przez urzędników. Pomoże to przyspieszyć proces klasyfikacji i zapewni bezrobotnym większą swobodę, np. umożliwi otrzymywanie dotacji na założenie nowego biznesu, nie będzie ograniczać rozmów kwalifikacyjnych lub przypisania do konkretnego profilu. Wprowadzenie zmian nie jest problematyczne, wręcz konieczne, jednak jeśli nowelizacji nie będzie, urzędy zostaną na jakiś czas sparaliżowane i nie będą mogły wypłacać świadczeń dla bezrobotnych.

top