Kredyt obrotowy.

Cel kredytu: finansowanie bieżącej działalności (np.zakup towarów handlowych
lub innych środków obrotowych, finansowanie kosztów bieżących działalności
podstawowej).

Okres kredytowania: do 3 lat (w uzasadnionych przypadkach do 5 lat).

Najważniejsze dokumenty: zaświadczenia o niezaleganiu z ZUS i Urzędu
Skarbowego, dokumenty na podstawie których prowadzona jest działalność (np.
wpis do ewidencji działalności gospodarczej, regon, NIP, umowa spółki, odpis
KRS, statut itp.), dokumenty o finansach z dwóch ostatnich lat oraz z roku
bieżącego, plany finansowe na okres kredytowania, dokumenty dotyczące
zabezpieczenia.

top