Kredytowa Linia Hipoteczna.

Cel kredytu: finansowanie dowolnego celu związanego z działalnością
gospodarczą.

Okres kredytowania: do 10 lat, możliwość okresu karencji w spłacie rat
kapitałowych do 12 miesięcy.

Warunki dodatkowe: prowadzenie działalności od dwóch lat, hipoteczne
zabezpieczenie kredytu o wartości dwukrotnie wyższej niż kwota kredytu,
prowadzenie rachunku bieżącego w Banku Spółdzielczym w Radziechowach-
Wieprzu.

Najważniejsze dokumenty: biznes plan, zaświadczenia o niezaleganiu z ZUS
i Urzędu Skarbowego, dokumenty na podstawie których prowadzona jest
działalność (np. wpis do ewidencji działalności gospodarczej, regon, NIP, umowa
spółki, odpis KRS, statut itp.), dokumenty o finansach z dwóch ostatnich lat
oraz z roku bieżącego, plany finansowe na okres kredytowania, dokumenty
dotyczące zabezpieczenia.

top