ETNO Bank Spółdzielczy– oferuje szeroką gamę 

kredytów, dostosowanych do potrzeb Twojej Firmy:

 • kredytowa linia hipotecznawzor
 • linia kredytowa w rachunku bieżącym
 • kredyt inwestycyjny
 • kredyt obrotowy
 • kredyt rewolwingowy
 • płatniczy
 • pożyczki przeznaczone na tworzenie nowych
  miejsc pracy (we współpracy z ARiMR)18

Oprócz tego polecamy:

 • gwarancje de minimis Banku Gospodarstwa Krajowego
 • doradztwo w zakresie możliwości skorzystania z funduszy strukturalnych Unii
  Europejskiej (m.in. rodzaje programów pomocowych)
 • pośrednictwo w ubieganiu się o pożyczki z Funduszu Górnośląskiego S.A.
  dla małych i średnich przedsiębiorstw, z przeznaczeniem na tworzenie miejsc pracy, w ramach
  Funduszu dla Śląska

Pamiętaj, nasi doradcy są do Twojej dyspozycji i pomogą znaleźć odpowiednie rozwiązanie dla Twojego Biznesu.

doradcy

top