Kredyty – pamiętaj nasi doradcy są do Twojej
dyspozycji pomogą znaleźć odpowiednie rozwiązanierebus
dla Twojej działalności.

Oferujemy kredyty dopasowane do potrzeb Twojej Firmy

 • obrotowy odnawialny
 • linia odnawialna w rachunku bieżącym
 • inwestycyjny
 • rewolwingowy
 • płatniczy
 • obrotowy
 • pożyczki przeznaczone na tworzenie nowych miejsc pracy (we współpracy z AriMR)
 • kredyty rolnicze, w tym preferencyjne (we współpracy z ARiMR)

Oprócz tego polecamy:

 • doradztwo w zakresie możliwości skorzystania z funduszy strukturalnych Unii
  Europejskiej (m.in. rodzaje programów pomocowych)

doradcy

top