Kwoty wolne po nowemu

Wzrost kwot wolnych od zajęcia komorniczego i potrąceń administracyjnych nastąpił 1 stycznia br., w związku z podwyższeniem minimalnego wynagrodzenia za pracę do poziomu 2000 złotych brutto. Jeśli ktoś ma takie właśnie wynagrodzenie, wolną kwotą będzie kwota netto jego wypłaty, czyli 1459 zł. To dolna granica potrąceń z wynagrodzenia pracownika, zatrudnionego na umowę o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy. Górna granica potrącenia jest ustalona w przepisach ? komornik nie może zabrać dłużnikowi więcej, niż połowę wynagrodzenia (w przypadku świadczeń alimentacyjnych ta granica to 60 procent). Jeśli dłużnik zatrudniony jest w niepełnym wymiarze czasu pracy, wskazane kwoty należy proporcjonalnie zmniejszyć.

W przypadku emerytów i rencistów kwota wolna wzrosła do 500 zł (emerytura minimalna to obecnie 1000 zł). Komornik może zająć połowę świadczenia emerytalnego i rentowego z tytułów  wykonawczych innych niż alimentacyjne, wolne od tych zajęć będzie właśnie 500 zł. Kolejna zmiana nastąpi 1 lipca br. Wolną kwotą od egzekucji komorniczej będzie 75 procent najniższej emerytury ? czyli 750 zł.

top